تلفن همراه

گزارش تصویری: حضور وزیر ارتباطات در ساختمان مرکزی همراه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​