پادکست

صدای صحن علنی مجلس در روز 26 خرداد: سوال قاضی پور در خصوص اختلالات همراه اول و پاسخهای وزیر ارتباطات


​​