کشف و جمع آوری بیش از 190 هزار حلقه نرم افزار غیر مجاز

با نظارت های مستمر واحد صیانت و بازرسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دجیتال و اقدام اجرایی پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ بیش از 190 هزار حلقه نرم افزار فاقد مجوز با موضوع آموزش و تربیت کودکان جمع آوری و محل مورد نظر پلمپ گردید.
 
با نظارت های مستمر واحد صیانت و بازرسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دجیتال و اقدام اجرایی پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ بیش از 190 هزار حلقه نرم افزار فاقد مجوز با موضوع آموزش و تربیت کودکان جمع آوری و محل مورد نظر پلمپ گردید. عاملین این اقدام به عنوان متهم جهت سیر مراحل قضایی توسط عوامل انتظامی تحویل مراجع ذی صلاح گردیدند.
 
برخورد با تخلفات و عرضه محتوا خارج از نظام نشر دیجیتال در کشور از عمده ترین درخواست های ناشرین دیجیتال از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد که مرکز با جدیت پیگیر این موضوع است.
 
در حوزه ایجابی نیز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان تنها متولی نشر دیجیتال در کشور که مرجع صدور مجوز نرم افزارهای رسانه ای می باشد، با فراهم ساختن بستر های فناوری اطلاعات و بهینه نمودن فرایندهای صدور مجوز به سرعت به محصولات فاقد اشکال محتوایی مغایر با سبک زندگی ایرانی اسلامی مجوز انتشار صادر می نماید.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/073261/

Code: 073261