تلاش وزارت ارتباطات برای توانمندسازی صنعت نرم‌افزار

منبع: دنیای اقتصاد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با اشاره به برگزاری نشست شورای راهبری نرم‌افزارهای بومی گفت: این وزارتخانه از توسعه و توانمندسازی صنعت نرم‌افزاری و گسترش بازار این حوزه در راستای اجرای طرح نرم‌افزارهای بومی حمایت می‌کند. برات ‌قنبری در هفتمین نشست شورای راهبری نرم‌افزارهای بومی اعلام کرد: طرح نرم‌افزارهای بومی یکی دیگر از طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود و انجام این طرح برای توسعه صنعت و کشور یک ضرورت است.
 
وی با بیان اینکه قدم اول و ضروری تعیین برنامه‌ها و خروجی‌های طرح است، تصریح کرد: باید طوری حرکت کنیم که نقش حامی برای بخش خصوصی داشته باشیم و از دخالت یا بر هم زدن بازار پرهیز کنیم.طرح توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای بومی (ناب) با هدف توانمندسازی و گسترش صنعت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده که شورای راهبری آن با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نمایندگان نظام صنفی و خبرگان بخش خصوصی و دانشگاهی برای سیاست‌گذاری و هدایت طرح تشکیل شده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/074850/

Code: 074850