وصلی، عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی و ورزشی پیام شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
وصلی، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ، طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات به سمت عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام منصوب شد.
 
واعظی، در حکمی وصلی را به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه پیام منصوب و از ایشان خواست با اتکال به قادر تعالی و در راستای اجرای اهداف این موسسه ، برای توسعه و تعمیم امور فرهنگی ، ورزشی و خدمات رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت و شرکت های وابسته، نهایت کوشش و اهتمام خود را به عمل آورد.
 
گفتنی است وصلی در رشته های متعدد ورزشی از جمله والیبال، بسکتبال و شنا، سالیان  متمادی فعالیت داشته و دارای کمربند دان ۳ در رشته کاراته و سابقه مربیگری در این رشته می باشد.

URL: https://www.ictna.ir/id/082155/

Code: 082155