تماشاکنید: اولین پیام‌رسان مخصوص کودکان

فیس‌بوک به تازگی برای اولین بار اپلیکیشن پیام‌رسان خود که مخصوص کودکان طراحی شده را معرفی کرد.

 

 

 

 


URL: https://www.ictna.ir/id/086284/

Code: 086284