سامسونگ به دلیل نقض پتنت در برابر هواوی گناه کار شناخته شد!

منبع: آی تی رسان

در ماه می سال ۲۰۱۶ بود که شرکت هواوی شکایتی را علیه سامسونگ با موضوع نقض برخی پتنت های شرکت در چین پر کرد.

پس از ۸ ماه دادگاه چینی به نتیجه رسید که به هیچ وجه مطلوب نظر سامسونگ نبود. شرکت کره ای متهم به نقض دو پتنت مربوط به فناوری ۴G در حوزه ارتباطات از راه دور و تجهیزات در دسترس هواوی شد. به علاوه دادگاه این شرکت را متهم به تاخیر عامدانه در مذاکرات به دلیل اطلاع از نقض این پتنت ها نمود.

ظاهرا موضوع یاد شده، پرونده پیچیده ای بوده؛ چرا که اعلام نتیجه حدود ۱۸ روز به طول کشیده است. اطلاعاتی در خصوص مقدار زیانی که هواوی دریافت خواهد کرد، وجود دارد.در حال حاضر، دادگاهی در شنزن دستور توقف استفاده سامسونگ از پتنت های ۴G را صادر کرده است و این شرکت باید برای استفاده از این پتنت ها در دستگاه های خود، مجوزهای لازم را از هواوی خریداری کند.


URL: https://www.ictna.ir/id/087210/

Code: 087210