گزارش تصویری: امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری‌های خرد در تامین منابع کسب و‌کارهای نوپا توسط وزرای ارتباطات و اقتصاد

مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در بحث استارت‌ آپ‌ ها صبح امروز شنبه با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در وزارت اقتصاد برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


URL: https://www.ictna.ir/id/087222/

Code: 087222