عناوين اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشهافراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدماتنسخه موبایلخروجی پیامکخروجی RSSعضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
آيين نامه ها و فراخوانها
شنبه، 20 خردادماه 1385

06:34 PM

June 10, 2006


نحوه محاسبه عامل های هزینه در قبوض تلفن ثابت و همراه

 


نحوه محاسبه عامل های هزینه در قبوض تلفن ثابت و همراه از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطت و فناوری اطلاعات ، فرم موارد مندرج در صورتحساب تلفن ثابت و چگونگی محاسبة هر موردبه شرح زیر است ،


1-مکالمة شهری
فرمول محاسبه : تعرفة یک دقیقه مکالمة‌ شهری تلفن های ثابت در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
o از ساعت 8 صبح تا 13     96/19 ریال
o از ساعت 13 تا 21      70/16 ریال
o از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  86/13 ریال


2- تفاوت شهری
فرمول محاسبه :زمانی که به هر دلیلی در شارژ مبلغ مشترک اشتباهی صورت گیرد ( از قبیل اضافه شدن سرویس جدید و ... ) در سیکل بعدی ما به تفاوت مبلغ برای مشترک منظور می گرد ؛ در واقع تصحیح اشتباه شارژ شده می باشد .


3- مکالمة‌ بین شهری
فرمول محاسبه : تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شهری تلفن های ثابت ( برحسب مسافت مستقیم ) در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
o تا 100 کیلومتر   در ساعات روز  134 ریال   در ساعات شب  89 ریال
o از 100 تا 400 کیلومتر   در ساعات روز  268 ریال   در ساعات شب  179 ریال
o از 400 تا 700 کیلیومتر  در ساعات روز  536 ریال   در ساعات شب  268 ریال
o بیشتر از 700 کیلومتر   در ساعات روز  715 ریال   در ساعات شب  358 ریال
?ساعت روز از 8 صبح الی 21 ، ساعت شب از 21 الی 8 صبح و نرخ مکالمات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی برابر تعرفه های ساعات شب (21 تا 8 صبح ) خواهد بود .


4- کارکرد با تلفن سیار
? نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت به همراه
o از ساعت 8 صبح تا 21      447 ریال
o از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  358 ریال


? نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری تلفن ثابت به همراه
o از ساعت 8 صبح تا 21      760 ریال
o از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  536 ریال5- خارجه مستقیم / اپراتوری
فرمول محاسبه :
خارجه مستقیم :
الف ـ کلیه ی کشورهای جهان به جز نقاط مندرج در بند ب و ج           575/1 ریال
ب ـ کشورهای ویتنام ، کوبا ، سورینام ، گویان فرانسه ، ریونیون ، آنتیل فرانسه و والیس و فوتانا             796/4 ریال
ج ـ افغانستان             030/2 ریال
? اپراتوری : هزینه های مربوط به مکالمات خارج از کشور که از طریق اپراتور 195 انجام می گیرد در این قسمت درج می گردد .


6- تفاوت خارجه / بین شهری
فرمول محاسبه : زمانی که به هر دلیلی در شارژ مبلغ مشترکین ( درخصوص مکالمات خارجه و بین شهــــری اشتباهی ) صورت گیرد ، این ما به التفــاوت در دورة بعدی برای مشترک منظور می گردد.


7- هزینه نگهداری
فرمول محاسبه : چنانچه بعضی از مشترکین به دلایلی از شرکت مخابرات کابل یا کانال اجاره کنند ؛ ( مثلاً محل سکونت مشترک خارج از محدوده باشد ) هزینة نگهداری کابل یا کانال بر عهدة‌ مشترک می باشد ، که از سوی شرکت مخابرات محاسبه شده و در صورتحساب منظور می گردد .
 
8- عوارض و مالیات 
فرمول محاسبه : به تعرفه های مربوط به مکالمات شهری ، بین شهری و بین الملل معادل 6% (5% مالیات و 1% عوارض ) اضافه می شود.


9- آبونمان
فرمول محاسبه : نرخ آبونمان تلفن ثابت در هر دوره 630 ریال ( ماهیانه 315 ریال ) می باشد.
? ضمناً نرخ تمامی خدمات مخابراتی ( آبونمان ، مکالمات شهری ، بین شهری ، خارجه و همراه ، تغییر نام و مکان، قطع و وصل ، هزینه نصب ، خارج از مرز ، تعویض شماره ، کارت های اعتباری ، کابل های اختصاصی ، طرح های اختصاصی ، اجاره کانالهای دولتی و خصوص ، دیتا ، اینترنت ، Vsat ، اینمارست ، ویدئو کنفرانس، تلگراف و تلکس ، فراخوان ) از ابتدای سال 1382 مشمول 6% مالیات و عوارض شهرداری شده است


10- خدمات ویژه / سایر
? خدمات ویژه شامل : انتظار مکالمه ، شماره گیری سریع ، مکالمه کنفرانس سه نفره ، انتقال مکالمه ، سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر ، سرویس کنتور خانگی و سرویس بیدارباش می باشد ، که هزینة ( آبونمان ) استفاده از سرویس مکالمه سه نفره به میزان سه برابر آبونمان ثابت تلفن در صورتحساب مشترکان درج خواهد شد . (1890 ریال ) و استفاده از سایر سرویس های ویژه ، رایگان است .
? سایر خدمات شامل ؛ تغییر نام و تغییر مکان ( خرید و فروش تلفن ) ، تغییر همزمان نام و مکان ، قطع تلفن به درخواست مشترک ، وصل تلفن به درخواست مشترک ، و ... است که تعرفه هر مورد بنابر استفاده مشترک در این قسمت منظور می گردد . ( تعرفه خدمات متغیر است و سالانه عوض می شود)


11- کارکرد شبکه هوشمند IN
فرمول محاسبه : شبکة هوشمند IN ، ده مورد سرویس ویژه به مشترکان ارائه می دهد که تعرفه های آن به قرار زیر است . .


.
ردیف


نام سرویس


پهزینة برقراری


( برای هر خط سرویس)


هزینه مکالمه


آغاز کننده


مخاطب


1


مکالمه رایگان


000/100 ریال


رایگان


طبق تعرفه های تلفن ثابت


2


مشاوره تلفنی


خیریه


رایگان


مبلغ اهدائی + پالس شهری


100% مبلغ اهدائی


اینترنت و IP تلفنی


به ازای هر لینک 000/300 ریال


تعرفه جاری+هزینة ارتباط اینترنت با شرکت سرویس دهنده


70% هزینه ارتباط


مشاوره حقیقی


000/100 ریال


مبلغ مشاوره + پالس شهری


80% مبلغ مشاوره


3


شماره اختصاصی


000/100 ریال


ورودی به مشترک


تعرفه جاری تلفن ثابت


15% پالس شهری + هزینه انتقال بین شهری و موبایل


خروجی مشترک


تعرفه جاری تلفن ثابت


 


4


انتقال شماره


000/100  ریال


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


15% پالس شهری + هزینه انتقال مکالمه


5


رأی گیری تلفنی


دولتی


رایگان


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


 


غیر دولتی


به ازای هر رآی گیری 000/200 ریال


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


 


6


شبکة خصوصی مجازی


به ازای هر خط 000/100 ریال


داخل گروه (تعرفه جاری تلفن ثابت)


 


7


شماره فراگیر


000/100 ریال + به ازای هر خط 000/10 ریال


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


15% تعرفه های جاری تلفن ثابت


8


پست الکترونیکی


پست صوتی


پایه


رایگان


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


پست جامع


پیشرفته


000/200


 


 


پست جامع


000/300


 


 


9


مکالمه اعتباری


رایگان


20% تخفیف نسبت به تعرفه های جاری تلفن ثابت + مالیات و عوارض


رایگان


10


تماس انبوه


رایگان


طبق تعرفه جاری تلفن ثابت


رایگان


? هزینة‌ انتقال مکالمه در صورتی اخذ می شود که مشترک مخاطب تلفن خود را به بین شهری یا موبایل انتقال داده باشد و نیز در صورت امکان در تلفن های ثابت کد دسترسی رایگان تعریف شود.
? VOT حداکثر مدت برقراری سرویس غیردولتی به مدت 2 ماه می باشد .( ردیف 5 جدول)
? سرویس مکالمه اعتباری در سه نوع به صورت سه ماهه به مبلغ 000/20 ریال و شش ماهه به مبلغ 000/50 ریال و کارت یکساله 000/80 ریال
تبصره : شرکت مخابرات در صورت صلاحدید و به جهت تشویق مشترکین برای استفاده از سرویس های شبکه هوشمند مجاز است حداکثر تا سقف 30% از درصدهای ذکر شده با تصویب هیأت مدیره مربوطه نسبت به کـــاهش تعرفه های سرویس شبکة هوشمند اقدام نماید .( این اختیار از تاریخ ابلاغ به مدت 18 ماه قابل اجرا می باشد. )
12- تفاوت کارکرد شبکه هوشمند
فرمول محاسبه : هزینه ای که در این قسمت منظور می گردد . مربوط به اشتباهی می باشد که در خصوص هزینة‌ کارکرد شبکة هوشمند از سوی شرکت مخابرات ( بنا به هر دلیلی ) صورت گرفته است .

13- صورتحساب دوره 
فرمول محاسبه : جمع کلیة موارد بالا ( از 1 تا 12) به عنوان صورتحساب یک دوره در نظر گرفته می شود.


14- بدهی پیشین
فرمول محاسبه : این قسمت شامل مبالغی است که بنا به دلایلی مشترک صورتحساب قبلی خود را پرداخت نکرده است . و به نوعی به شرکت مخابرات بدهکار می باشد


15- بستانکاری پیشین
فرمول محاسبه : شامل مبالغی است که باید از سوی شرکت مخابرات به مشترک پرداخت گردد.و بنا به هر دلیلی مشترک از شرکت مخابرات طلبکار می باشد .


16- کسر هزار ریال
فرمول محاسبه : به دلیل رند شدن و سهولت در مبلغ پرداختی صورتحساب یک دورة مشترک اعمال می شود.


17-  مبلغ قابل پرداخت
فرمول محاسبه : هزینة نهایی قابل پرداخت از سوی مشترک ( پس از انجام عملیات مربوطه ) به شرکت مخابرات ایران می باشد .
 
بر اساس این گزارش، فرم موارد مندرج در صورتحساب تلفن همراه و چگونگی محاسبة هر مورد نیز عبارت است از،
1- آبونمان
o فرمول محاسبه : هزینة‌آبونمان رقم ثابت 600/12 ریال برای یک دوره ( 2 ماه ) است .


2- مکالمة‌ شهری
o فرمول محاسبه : نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
- از ساعت 8 صبح تا 21      447 ریال
- از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی   358 ریال


3- مکالمة‌ بین شهری
o فرمول محاسبه : نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری تلفن های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
- از ساعت 8 صبح تا 21      760 ریال
- از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی   536 ریال


4- جابجایی
فرمول محاسبه : شماره تلفن همراه هر مشترک از یک سوئیچ مخابراتی در یک شهر تأمین می شود . آن شهر به عنوان مبدأ مخابراتی مشترک منظور و اگر مشترک از مبدأ خارج شده به شهر دیرگی برود ، پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه ، مبلغی معادل 2 پالس مکالمه تلفن همراه ، علاوه بر تعرفه های معمول ، برای وی محاسبه می گردد .


5- پیام کوتاه
فرمول محاسبه : برای هر پیام کوتاه ، معادل 30 درصد هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه با همراه برای مشترک منظور می شود .


6- خارج از کشور
فرمول محاسبه : تعرفه یک دقیقه مکالمه تلفن بین الملل تلفن همراه از ایران به مقصد سایر کشورها در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
الف ـ کلیة کشورهای جهان به جز نقاط مندرج در بند ب و ج
• از ساعت 8 صبح تا 21      022/2 ریال
• از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  933/1 ریال
ب ـ کشورهای ویتنام ، کوبا ، سورینام ، گویان فرانسه ، ریونیون ، آنتیل فرانسه و والیس وفوتانا
• از ساعت 8 صبح تا 21      243/5 ریال
• از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  154/5 ریال
ج ـ افغانستان
• از ساعت 8 صبح تا 21      477/2 ریال
• از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  388/2 ریال
7- رومینگ بین الملل
فرمول محاسبه : مشترکینی که از سرویس رومینگ بین الملل استفاده می کنند ، هزینة مکالمات آنها ، براساس تعرفه های کشور میزبان محاسبه می شود .
 
8- هزینه ها
فرمول محاسبه : این قسمت شامل تعرفه های خدمات ویژه از قبیل آبونمان ماهانه سرویس مکالمه دو نفره (CALL HOLD) به صورت نوبتی مبلغ 6 هزار ریال ، آبونمان ماهانه سرویس مکالمات سه نفره (Confernce call) مبلغ 18 هزار ریال ، آبونمان ماهانه سرویس اتصال تلفن همراه به دورنگار و دیتا مبلغ پنجاه هزار ریال و سرویس های جانبی شامل جدول زیر است .  لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
  
  سفارش آگهی