عناوين اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشهافراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدماتنسخه موبایلخروجی پیامکخروجی RSSعضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
مقاله
سه شنبه، 1 دیماه 1383

06:32 PM

December 21, 2004


آیا تلفن همراه واقعا مضر است ؟!

سه شنبه، 25 شهریور، 1382

آیا تلفن همراه واقعا مضر است ؟!

مدتهاست‌ درباره‌ی‌ خطر تلفن‌های‌ همراه‌ از گوشه‌ و كنار اخطارهایی‌ را می‌شنویم، اما آیا این‌ تلفن‌ها واقعا خطرناك‌ هستند؟


sharifdaily: تلفن‌های‌ همراه‌ وسایل‌ ارتباطی‌ بی‌ سیم‌ هستند كه‌ از امواج‌ الكترومغناطیسی‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ بهره‌ می‌برند. این‌ امواج‌ نخستین‌ بار توسط‌ هانیریش‌ هرتز كشف‌ شدند.
امواج‌ الكترومغناطیسی، همانند هر نوع‌ موج‌ دیگر حامل‌ انرژی‌ هستند. این‌ امواج‌ عرضی‌ هستند، یعنی‌ راستای‌ نوسان‌ آنها بر جهت‌ انتشار عمود است. برای‌ انتقال‌ نیاز به‌ محیط‌ واسطه‌ نداشته‌ و می‌توانند در خلا منتشر شوند. درست‌ مثل‌ هر موج‌ دیگر، این‌ امواج‌ نیز دارای‌ مشخصه‌های‌ فركانس، دامنه‌ و طول‌ موج‌ می‌باشند. سرعت‌ آنها ثابت‌ و برابر ‌٣٠٠ هزار كیلومتر بر ثانیه‌ می‌باشد.
طیف‌ امواج‌ الكترومغناطیس‌ بسیار گسترده‌ است‌ و از امواج‌ رادیویی‌ با فركانس‌ در محدوده‌ كیلوهرتز تا گیگا هرتز كه‌ معادل‌ طول‌ موجهای‌ كیلومتری‌ تا سانتیمتری‌ است، تا پرتوهای‌ گاما كه‌ طول‌ موج‌ كمتر از ‌٠/١ نانومتر دارند گسترده‌ است.
نور مرئی‌ از امواج‌ الكترومغناطیسی‌ با طول‌ موج‌ بین‌ ‌٠/٤ تا ‌٠/٨ میكرومتر تشكیل‌ شده. دستگاههای‌ تلفن‌ همراه‌ در محدوده‌های‌ فركانسی‌ خاصی‌ از امواج‌ رادیویی‌ فعالیت‌ می‌كنند كه‌ عبارتند از ‌٨٧٢ تا ‌٩٦٠، ‌١٧١٠ تا ‌١٨٧٥ و ‌١٩٢٠ تا ‌٢١٧٠ مگاهرتز. امواج‌ الكترومغناطیس‌ به‌ دو دسته‌ یونیزان‌ و نایونیزان‌ تقسیم‌ می‌شوند. امواج‌ یونیزان‌ عبارتند از پرتوهای‌ فوق‌ بنفش، ایكس‌ و گاما و به‌ دلیل‌ انرژی‌ زیادی‌ كه‌ دارند می‌توانند اتمهای‌ موجود در مسیر را یونیزه‌ كنند. سایر امواج‌ از جمله‌ امواج‌ رادیویی‌ چنین‌ خاصیتی‌ را ندارند. به‌ همین‌ دلیل‌ تا مدتها تصور می‌شد امواج‌ رادیویی‌ بی‌ خطر هستند. در واقع‌ خطر موجود در امواج‌ یونیزان‌ به‌ دلیل‌ اثرات‌ بیولوژیكی‌ است‌ كه‌ ایجاد می‌كنند. این‌ آسیب‌ در اثر بر هم‌ كنش‌ پرتو یونیزان‌ باDNA سلولها رخ‌ می‌دهد و در نتیجه‌ سلولها از نظر ژنتیكی‌ آسیب‌ می‌بینند كه‌ ممكن‌ است‌ آنها را از بین‌ ببرد یا در بدترین‌ حالت‌ به‌ سلولهای‌ سرطانی‌ تبدیل‌ كند و این‌ آثار یك‌ قرن‌ است‌ كه‌ شناخته‌ شده‌اند. اما تنها چند دهه‌ است‌ كه‌ آثار مخرب‌ پرتوهای‌ پرتوهای‌ نایونیزان‌ نیز شناسایی‌ شده‌ است. مهمترین‌ تاثیری‌ كه‌ این‌ نوع‌ امواج‌ دارند ایجاد گرما است. اجاق‌های‌ مایكروویو كه‌ در زندگی‌ خانگی‌ بسیاری‌ از انسانها وارد شده‌اند از امواج‌ مایكروویو كه‌ از نظر طول‌ موج‌ بین‌ امواج‌ رادیویی‌ و فرو سرخ‌ قرار دارند. برای‌ گرم‌ كردن‌ غذا به‌ همین‌ شیوه‌ استفاده‌ می‌كنند. امواج‌ رادیویی‌ كه‌ از تلفن‌ همراه‌ منتشر می‌شوند نیز طول‌ موج‌ نزدیك‌ به‌ مایكروویو داشته‌ و قابلیت‌ ایجاد حرارت‌ در محیط‌ اطراف‌ خود را دارند. این‌ موضوع‌ باعث‌ می‌شود وقتی‌ از این‌ تلفن‌ها استفاده‌ شود، درجه‌ حرارت‌ بخشی‌ از مغز كه‌ در مجاورت‌ آنها قرار دارد اندكی‌ بالا رود. این‌ امواج‌ آثاری‌ از نوع‌ مغناطیسی‌ نیز دارند. وقتی‌ سلولهای‌ بدن‌ انسان‌ در عرض‌ امواج‌ الكترومغناطیسی‌ قرار بگیرند، در غشاء آنها تغییراتی‌ رخ‌ می‌دهد. غشاء سلول‌ دارای‌ دریچه‌های‌ بسیار كوچك‌ نانومتری‌ است‌ كه‌ از جنس‌ مولكولهای‌ پروتئین‌ هستند. فعالیتهای‌ سلولی‌ كه‌ شامل‌ ورود و خروج‌ مواد باشند از طریق‌ این‌ دریچه‌ها انجام‌ می‌شوند. بعضی‌ از این‌ دریچه‌ها به‌ صورت‌ الكتریكی‌ تحریك‌ می‌شوند تا باز یا بسته‌ شوند.
امواج‌ الكترومغناطیسی‌ می‌توانند در بدن‌ انسان‌ میدانهای‌ الكتریكی‌ تولید كنند. این‌ میدانها روی‌ دریچه‌های‌ غشاء سلول‌ تاثیر گذاشته‌ و باعث‌ تداخل‌ در عملكرد آنها می‌شوند. با این‌ حال‌ هنوز خطرزا بودن‌ امواج‌ تلفن‌های‌ همراه‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است. شدت‌ میدان‌ تولید شده‌ توسط‌ این‌ دستگاه‌ كم‌ است‌ و ثابت‌ نشده‌ كه‌ حرارت‌ تولید شده‌ آن‌ در سطح‌ خطرناك‌ باشد، گرچه‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است. میدانهای‌ الكتریكی‌ نیز وضعیت‌ مشابهی‌ دارند؛ با اینكه‌ به‌ وضوح‌ در بدن‌ ایجاد می‌شوند، اما شدت‌ پایینی‌ دارند و نمی‌توان‌ به‌طور قطع‌ آسیب‌ را به‌ آنها نسبت‌ داد. بررسی‌هایی‌ كه‌ تاكنون‌ انجام‌ شده‌ نیز رابطه‌ آماری‌ معنی‌ داری‌ بین‌ استفاده‌ از تلفن‌ همراه‌ و بیماری‌ خاصی‌ را در انسان‌ نشان‌ نداده‌ است. با این‌ وجود تاثیر امواج‌ تلفن‌ همراه‌ روی‌ موجودات‌ دیگری‌ از جمله‌ كرم‌ها به‌ اثبات‌ رسیده‌ است. بنابراین‌ هنوز به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ این‌ امواج‌ را بی‌ خطر اعلام‌ كرد. به‌ همین‌ دلیل‌ انجام‌ اقدامات‌ پیشگیرانه‌ ضروری‌ است. استفاده‌ از گوشی‌های‌ كم‌ تشعشع‌ و هندفری‌ می‌تواند امواج‌ دریافتی‌ را تا ‌٩٥ درصد كاهش‌ دهد. هرچند استفاده‌ از هندفری، به‌ دلیل‌ متمركز كردن‌ امواج‌ ممكن‌ است‌ خطر را به‌ شكلی‌ دیگر ایجاد كند.
به‌ هر حال، انسان‌ امروزین‌ خود را در محاصره‌ امواج‌ الكترومغناطیس‌ قرار داده‌ و حلقه‌ محاصره‌ را روز به‌ روز گرد خود تنگ‌تر می‌كند. تا وقتی‌ بی‌ خطر بودن‌ تلفن‌های‌ همراه‌ اثبات‌ نشود، بایستی‌ با احتیاط‌ از آن‌ها استفاده‌ كرد. توصیه‌های‌ ایمنی‌ را جدی‌ بگیرید! سوتیتر: تلفن‌های‌ همراه‌ از امواج‌ رادیویی‌ كوتاه‌ برای‌ ارتباط‌ استفاده‌ می‌كنند. بی‌ خطر بودن‌ این‌ امواج‌ برای‌ انسان‌ همواره‌ مورد تردید قرار گرفته‌ است. گرچه‌ هنوز آسیب‌ زا بودن‌ آنها به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است، اما كاهش‌ استفاده‌ از تلفن‌ همراه‌ خطر آسیب‌ احتمالی‌ را به‌ حداقل‌ می‌رساند.
لینک ثابت || اضافه شده توسط || نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی ||

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
  
  سفارش آگهی