عناوين اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشهافراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدماتنسخه موبایلخروجی پیامکخروجی RSSعضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
مقاله
شنبه، 22 اردیبهشتماه 1386

02:03 PM

May 12, 2007


چالش‌های رگولاتوری برای مدیریت طیف باند وسیع و VoIP

ترجمه: مهدیه قربانی
منبع: گروه علمی طیف


امروزه نقش مدیریت طیف در توسعة باند وسیع، به طور چشمگیری رو به افزایش است؛ به طوری كه انتظار می‌رود اغلب كشورهای در حال توسعه، با به‌كارگیری فناوری‌های BWA ، بتوانند بازار باند وسیع خود را گسترش دهند. بسیاری از رگولاتورها، خواستار صدور مجوزهای اجرایی قابل تغییر و بازارمدار طیف هستند كه می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری روبه‌رشدی را برای عرضة خدمات BWA فراهم كند. همچنین این رگولاتورها قصد دارند از انباشت سرمایه در عرصة طیف، كه منجر به تأخیر روند توسعة عرضة خدمات به مشتریان می‌شود، جلوگیری كنند.


در عین حال كه، تجهیزات BWA كه به پهنای باند بیشتری نیاز دارند در حال گسترش هستند، سایر پیشرفت‌ها نیز، مانند محاسبة توان و قدرت پردازنده‌های تجهیزات رادیویی، موجب شده است تا حیطة طیف، بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر و تحول شود. الگوهای قدیمی برنامه‌ریزی، تخصیص اعتبار، واگذاری و نظارت و بازبینی طیف،‌ تا حد زیادی نمایانگر محدودیت‌های تكنولوژیكی دورة پیشین است. امروزه، فناوری‌های جدید رادیویی، رگولاتورها را در به‌كارگیری عملكردهای قدیمی مدیریت طیف، كه ممكن است بلااستفاده و بی‌كاربرد باشند یا اینكه در باند وسیع سیار،‌ كارایی چندانی نداشته باشند،‌ آزاد گذاشته است. پیشرفت‌های تكنولوژیكی مانند Spectrum-hopping، استفاده از آنتن‌های جهت‌دار و تطابق‌پذیر و سایر فناوری‌ها، نویددهندة آن است كه امور مدیریت تداخل طیف از دوش دولت‌ها برداشته شود و به اپراتورها و ترمینال كاربران نهایی منتقل ‌شود؛ چنانكه امكان استفادة بهینه از طیف فركانسی، برای آنها نیز فراهم ‌شود.
واكنش رگولاتورهای طیف به توسعة باند وسیع، با صدور مجوز برای استفادة نامحدود از فناوری‌های موجود آغاز شده است؛ به‌طوری كه با صدور این مجوزها، اپراتورها می‌توانند با توجه به نیاز بازار،‌ به عرضة نامحدود خدمات بپردازند. "بی‌طرفی سرویس و تكنولوژی"، موجب تقویت روندهای كلی تمركززدایی شبكه‌ها شده است. عدم تمركز شبكه‌های ارتباطی، موجب خواهد شد تا به عنوان مثال، به‌كارگیری فناوری‌های BWA در پاسخ به واقعیت‌های موجود در بازارهای بومی، سریع‌تر انجام شود. به طور كلی در كشورهای در‌حال‌توسعه و به‌ویژه در نواحی دورافتادة این كشورها، موضوع كمبود یا فقدان طیف به وضوح دیده می‌شود؛ با این حال، سیاست‌های مدیریت طیف‌، با واقعیت‌های موجود در این مناطق سازگاری ندارد؛ با وجود این كه میزان كاربرد طیف در این مناطق نسبتاً كم است، اما بهره‌برداری از سیستم‌های سیار در این نواحی، قدرت و گسترة بیشتری را می‌طلبد.
با یك قیاس ساده می‌توان آیندة عرصة سیار باند وسیع را به یك بزرگراه تشبیه كرد. هر كس تا زمانی‌كه از مقررات پیروی كند، می‌تواند در بزرگراه رفت‌وآمد داشته باشد. این مسأله در مورد اپراتورها نیز صادق است؛ یعنی تا زمانی كه اپراتورها از قوانینی كه برای محدود كردن تداخلات مشكل‌ساز وضع شده‌اند، پیروی كنند، موانع ورودی برای صدور مجوز بیشتر به اپراتورها، كاهش خواهد یافت؛ اما در مناطق پرتراكم، اعمال این قوانین باید با شدت عمل بیشتری انجام شود. به هر جهت، ایجاد محدودیت برای ورود به بازار، تا زمانی كه نیازها و تقاضاهای فنی مطرح نباشد، منطقی نیست. این وضعیت،‌ درست مانند زمانی است كه برای تردد اتومبیل‌ها در هر بزرگراه و در هر منطقه‌ای از كشور، محدودیت ایجاد می‌شود تا از تراكم حجم ترافیك در نقاط تجاری پایتخت، به‌ویژه در ساعات اوج ترافیك، كاسته شود.

چالش‌های رگولاتوری در برابر توسعة VOIP
بسیاری از اپراتورها،‌ توسعة شبكه‌های مبتنی بر IP را كه همزمان به عرضة Voice و data می‌پردازد آغاز كرده‌اند. به این طریق اپراتورها می‌توانند تنها در یك شبكة واحد كه كاربرد آن در معاملات متعدد،‌ بسیار مقرون به‌صرفه‌تر است،‌ سرمایه‌گذاری كنند. بسیاری از این اپراتورها، عرضة خدمات VOIP را به مشتریان خود آغاز كرده‌اند.
در حال حاضر، تغییر روش‌های عرضة خدمات در سطح بین‌المللی،‌ بسیار گسترده و فراگیر شده است. در فاصلة سال‌های 2003 تا 2004، عرضة خدمات VOIP در سطح بین‌المللی تا حدود 35درصد افزایش داشت. (نمودار 1) در سال 2004، بسیاری از اپراتورهای مهم در سراسر دنیا، برای انجام معاملات بین‌المللی خود از VOIP استفاده می‌كردندگردانندگان بازارهای جدید كه همواره برای اپراتورهای قدیمی شبكة سوئیچینگ عمومی، یك تهدید محسوب می‌شوند نیز به عرضة خدمات VOIP روی آورده‌اند. همچنین، عرضه‌كنندگان خدمات اینترنتی در كافی‌نت‌ها و اخیراً شركت‌های خارجی كه در بازارهای بومی، حضور چندانی نداشته‌اند نیز، به عرضة این خدمات پرداخته‌اند؛ با این حال، تأثیر VOIP بر شرایط بازارهای بومی، كاملاً محسوس بوده است. روند تأثیرگذاری VOIP بر بازارهای بومی به دو دلیل بوده است: 1- كاهش هزینه‌های پرداختی تجارت بین‌المللی (زیرا مشتریان به دنبال كمترین قیمت تعرفه‌های بین‌المللی هستند) 2-كاهش درآمدهای دریافتی ناشی از تجارت بین‌المللی.
اگرچه VOIP، رگولاتورهای كنونی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو كرده است، اما با ایجاد فرصت‌های جدید، توانسته خدمات خود را با قیمت مناسب‌تری در اختیار كاربران نهایی، قرار دهد. از بسیاری جهات، توسعة،VOIP رویكرد متوازنی را پدید آورده است كه بسیاری از رگولاتورها، بعد از آغاز اصلاحات گستردة سازمان تنظیم مقررات، به انجام آن روی آورده‌اند. در یك طرف این رویكرد، تعهدات WSIS، در قبال فراهم كردن دسترسی ارزان‌قیمت به خدمات ICT وجود دارد و در طرف دیگر آن، تمایل شدید برای حمایت از اپراتورهای غالب، به‌ویژه زمانی كه اپراتورهای غالب كمترین وابستگی را به دولت دارند، مطرح شده است.
در نتیجة این رویكرد، سازمان‌های تنظیم مقررات نسبت به توسعة VOIP واكنش‌های شدیدی نشان داده‌اند كه از جملة می‌توان به ایجاد ممنوعیت و تحریم‌های فوری و وضع قوانین سخت و جدی اشاره كرد. این پرسش كه آیا روند توسعة VOIP ادامه داشته باشد یا این كه جلوی آن گرفته شود یكی از پرسش‌های مهمی است كه در نتیجة توسعه و گسترش VOIP مطرح شده است.
توسعة VOIP حاكی از نقطة عطفی است كه فناوری ارتباطات و اطلاعات به آن دست یافته است. عملكرد سازمان‌های تنظیم مقررات و تجربیات اعمال‌شده در عرصة PSTN كه قوانین شدیدی بر آن حاكم بوده است، اكنون وارد مرحلة جدیدی شده است و در واقع این سازمان‌ها با پدیدة نابسامانی اینترنتی مواجه شده‌اند. اما زمانی كه این دو رویكرد مخالف، به مرحلة اجرا نزدیك می‌شوند، كدام مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

منبع:
Trends in Telecommunication Reform 2006, Regulating in the broadband world, February 2006, International Telecommunication Union (ITU)


broadband wireless access
لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
  
  سفارش آگهی