عناوين اخبار


برگزیده


امنيت


مقاله


گزارش و گفتگو


ياداشت


اخبار شرکتها


همايشهافراخوانها و آئين نامه ها


عکس و ویدئو

 
  خدماتنسخه موبایلخروجی پیامکخروجی RSSعضویت در خبرنامه ها

 

راهنما
تبليغات


 

سفارش آگهی
مقاله
شنبه، 18 اسفندماه 1386

11:39 AM

March 08, 2008


درایت در فناوری اطلاعات

مترجم: محمدرضا اسمعیلی گیـوی
منبع: ماهنامه تدبیر، شماره 188


چكیده


اگرچه اكنون مدیریت سبد دارایی (IT (IT PORTFOLIO یكی از بهترین اقدامات محسوب می‌شود، اما با این حال بسیاری از شركت‌ها هنوز بازدهی كمتر از پتانسیل واقعی خود از سرمایه گذاری IT به دست می آورند. مطالعات اخیر نشان می دهد مقدار قابل توجهی ارزش افزوده می تواند به وسیله اجرای مجموعه ای از فعالیتها و فراگردهای به هم پیوسته كسب و كار كه روی هم رفته «درایت IT» نامیده می شود، به دست آید.


درباره تحقیق


این مقاله حاصل 5 سال مطالعه روی مدیران IT و مدیران ارشد اطلاعات (CIO 147 ) شركت آمریكایی است كه با بحث و تبادل نظر با مدیران IT سازمانهای بزرگ آمریكایی ، اروپایی و آسیاسی تكمیل شد. داده ها به شكل شخصی و با تلفن توسط شركت تحقیقاتی «هرت- هنكس» از سال 2001 تا 2003 جمع‌آوری شدند. برای درك بهتر نقش و تاثیر درایت IT ، مصاحبه ها و بحثهایی با مدیران ارشد اطلاعاتی و دیگر مدیران ارشد از سال 2003 تا 2005 ترتیب داده شد. داده های مربوط به سبد دارایی IT از 640 شركت در سال 2005 جمع آوری شد.
مجموع كل سرمایه گذاری IT شامل تمام هزینه های متمركز و غیر متمركز IT (چه تأمین از داخل و یا خارج) به علاوه هزینه تمام كاركنان و مدیرانی كه مشغول خدمات IT هستند می شود. جامعه آماری متشكل از 58 درصد سازمانهای تولیدی و 42 درصد شركتهای خدماتی می شود كه در لیست نشریه فرچون آمده اند. تمام نتایج به لحاظ آماری معنی دار و مبتنی بر تحلیل رگرسیون هستند.


مقدمه


هنگامی كـه هواگرم است، فروشگاه‌های شركت «سون- الون- جپن» (7-ELEVEN) در توكیو مقدار زیادی غذای ژاپنی سرد آماده فروش دارند. در روزهای سرد نیز غذای گرم فراوان برای فروش حاضر است. گویا كاركنان فروشگاه‌های این شركت از آن‌چه مشتریان خود می خواهند، فراوان دارند. در حقیقت آنها سه بار در روز غذای تازه سفارش می دهند و دریافت می كنند. تصادفی نیست كه این شركت، سودآورترین خرده فروش ژاپن است. سود ناخالص آن در سال 2004 بالغ بر 30 درصد یعنی شش برابر سود ناخالص در سال 1977 شد.
شركت ژاپنی مذكور در واقع یك سازمان با درایت در به كارگیری IT است. در نتیجه هماهنگ كردن ترجیحات، اولویت‌ها و فعالیت‌های محلی با سرمایه گذاری‌ها، مغازه ها دائماً در ارائه محصولات جدید، موفق ظاهر می شوند. هر فروشگاه نوعی در هر سال 70 در صد محصولات خود را جدید می كند.
مدیران فروشگاهها به طور مرتب داده‌های گرافیكی را از فروش، شرایط آب و هوایی و اطلاعات محصول دریافت می‌كنند؛ از این رو دقیقاً می دانند چه تعداد بسته غذا سفارش دهند.
این شركت ، سرمایه گذاری IT خود را به صورت اثربخش انجام می دهد و به شكلی سبد دارایی IT را مدیریت می‌كند كه دائماً با استراتژی كسب و كار خود هماهنگ باشد. كاركنان فروشگاهها‌ی شركت مهارتهای خود را برای ایجاد شفافیت در یك زیر ساخت اطلاعاتی تقویت می كنند. این زیر ساخت 70 هزار كامپیوتر را در فروشگاهها، مراكز كنترل و سایت های تامین كنندگان به هم مرتبط می كند.
اولین هدف این مقاله این است كه نشان دهد سرمایه گذاریهای IT به تنهایی قادر نخواهند بود نسبت به رسیدن به تمام اهداف كسب و كار اطمینان بدهند، هرچند كه تركیب مناسبی از سبد دارایی IT ایجاد كرده باشند. تحقیقات نشان می دهد كه شركتها به واسطه یك سری توانایی‌ها و اقدامات كه متقابلاً همدیگر را تقویت می‌كنند، قادر خواهند بود، مقادیر قابل توجهی از ارزش افزوده به ازای هر دلار سرمایه گذاری در IT كسب كنند.
در مطالعه ای كه طی 5 سال روی 147 شركت انجام شد، دریافتیم كه درایت IT بسیار موثر است. شركتهایی كه درایت بالایی در IT داشتند، به ازای هر دلار سرمایه گذاری، سود خالص بالاتری نسبت به متوسط صنعت در سال بعد كسب كردند و برعكس شركتهای با درایت پایین در IT در سال بعد با كنترل بقیه عوامل، سود خالص كمتری حاصل كردند.
مفهوم «درایت IT » به معنای كاربرد پیوسته و برنامه ریزی شده ای از یك سری صلاحیتها و رویه های مرتبط است كه روی هم رفته منشا ایجاد ارزش بیشتر از سرمایه گذاریهای IT می شوند.


تجدید نظر در ارزش دارایی‌های IT


فنون سرمایه گذاری موفق در سبد سهام IT، حوزه بحث را از مسائل فنی به مسائل راهبردی تغییر می دهد و این تغییر به واسطه به كارگیری یك نگرش تجاری به سرمایه گذاریهای IT است. نتیجه آن عبارت است از تخصیص داراییهای IT به شكلی كه مناسب شرایط شركت باشد.
در تحقیق ما چهار طبقه گسترده از سرمایه گذاریهای IT شناسایی شدند: مبادله‌ای، اطلاعاتی، راهبردی و زیرساختی‌. سرمایه گذاریهای مبادله‌ای عمدتاً جهت كاهش هزینه ها یا افزایش بازده ناشی از همان هزینه به كار گرفته می شوند. (مثل سیستم پردازش تجاری یك شركت دلالی) سرمایه گذاریهای اطلاعاتی برای اهدافی همچون حسابداری، گزارش، ارتباطات، تحلیل و متابعت اطلاعات فراهم می كنند. سرمایه گذاری راهبردی در جهت كسب مزیت رقابتی به وسیله پشتیبانی از ورود به بازارهای جدید یا توسعه محصولات و خدمات جدید یا فراگردهای كسب و كار به كار می رود. سرمایه گذاریهای زیرساختی، خدمات مشترك IT هستند كه با كاربردهای چندگانه به كار گرفته می‌شوند. (مانند سرورها، شبكه‌ها، لپ تاپ ها و پایگاههای داده مشتری) بسته به نوع خدمت، سرمایه گذاریهای زیرساختی نوعاً ایجاد پایگاه منعطفی در مسیر ابتكارات آینده كسب و كار یا كاهش هزینه های بلند مدت IT را از طریق مستحكم كردن آن هدف می گیرند.
هر نوعی از سرمایه گذاری نمایانگر طبقه متفاوتی از دارایی IT با ریسك و بازده منحصر به فرد خود است.
شركتهایی كه در سال 2005 مطالعه شدند، به طور متوسط 46 درصد از كل سرمایه گذاری IT خود را برای زیر ساختها تخصیص دادند. سیستم های مبادلاتی كه استفاده كننده از زیر ساخت هستند، 26 درصد از هزینه‌های متوسط IT را تشكیل می دهند. به لحاظ مفهومی سیستم های راهبردی و اطلاعاتی در بالا قرار می گیرند و از سیستم های مبادلاتی و زیر ساختی بهره می گیرند. سیستم های اطلاعاتی، 17 درصد و سیستم های راهبردی 11 درصد متوسط سرمایه گذاری IT را تشكیل می‌دهند. البته سرمایه گذاری در هر پروژه‌ای می تواند در یك یا چند طبقه از این طبقات جای گیرد.
مدیریت سبد دارایی IT در حال تبدیل به یك روش متداول برای كمك به تیم‌های مدیریت است تا سرمایه گذاریهای IT خود را با اهداف راهبردی كسب و كار همسوكنند. تفكر«سبد دارایی» به ما كمك می كند كه بفهمیم سازمان ما از چه نوع است و میزان ریسك و خصوصاً حوزه فعالیتهای راهبردی كسب و كار ما را تعیین می كند.


سود ناشی از چهار طبقه داراییهای IT
رویكرد تخصیص سبد سهام از آن جهت مؤثر است كه به جای آنكه تمركز آن برخود فناوری باشد بر اهمیت چگونگی استفاده از فناوری تاكید می كند. لازمه تخصیص معقول دارایی این است كه مدیر نسبت به اهداف خود و مسئولیتها كاملاً شفاف سازی كرده باشد. هر طبقه ای از دارایی، به انواع مختلفی از ارزش كسب و كار مرتبط است. (شكل1) برای مثال سرمایه گذاری در طبقه مبادلاتی منجر به كاهش هزینه ها می شود؛ چنانكه IT امكان دستیابی به اطلاعات ردگیری مجانی بسته را روی وب سایت فراهم می آورد.


پاداش درایت IT


روشن است كه شركتهایی كه سرمایه گذاریهای IT را با راهبرد كسب و كار خود همسو می كنند، نسبت به رقبای خود در بعد عملكرد مطلوب پیشی می گیرند. اما صرف سرمایه گذاری با مقادیر درست در طبقات مناسب كافی نیست، بلكه قابلیتهای مدیریتی نیز لازم است تا بازده بالاتر از متوسط صنعت حاصل از سرمایه گذاری IT به دست آید.
هر شركت بر حسب رویه ها ، اقدامات و قابلیتها ، میزان درایت IT خود را تعیین می كند. یك سال پس از انجام سرمایه گذاری، شركتهایی كه هوش و درایت بالاتری در IT داشتند، عملكرد بالاتری در هر دلارِسرمایه گذاری شده نسبت به بقیه داشتند. درحقیقت درایت IT، یك پاداش و اضافه ارزش مالی بالایی را نتیجه می‌دهد.
بازده ناشی از زیرساختها كه بزرگترین طبقه ی دارایی IT را تشكیل می دهند، به طور برجسته ای تأثیر درایت IT را می‌نمایاند. به ازای هر دلار سرمایه گذاری در زیرساختها، شركتهای با درایت بالای IT ، در سال بعد به طور متوسط 247 دلار سود خالص بالاتری داشته اند.زیر ساخت IT، شالوده تمام سرمایه گذاریهای IT شامل شبكه ارتباطات، اطلاعات تقسیم شده مشتری، لپ تاپ، مراكز داده و سرورها می شود و نزدیك به نیمی از كل سرمایه‌گذاریهای IT را شامل می شود.
شركتهای با درایت IT بالا، به خاطر سرمایه گذاریهای مبادلاتی خود كه به جهت خودكاركردن تبادلات تكراری، كاهش هزینه و افزایش بازدهی به كار می رود، عملكرد بهتری از خود نشان می دهند. در سازمانهای با ادراك و درایت IT بالا، دیجیتال كردن فرایندها منجر به خلق محصولات و خدمات ابتكاری جدید می شود. این موفقیت حاصل آزاد شدن ذهن مدیران و در نتیجه فراهم شدن امكان نوآوری آنان روی پایگاه این فراگردهای دیجیتال است.IT راهبردی به خاطر اهداف خود كه خلق ارزش جدید كسب وكارو یا رشد است، همیشه یك طبقه ی دارایی با بازده و ریسك بالاست. اما شركتهای با خلاقیت IT بالا ریسك های ذاتی سرمایه‌گذاری راهبردی را كاهش می دهند و سودآوری و نوآوری بالاتری دارند. در چنین شركتهایی مشاركت مدیریت و فرهنگ به كارگیری IT در كسب و كار، ضرورتاً در جهت سرمایه گذاری راهبردی موفقیت آمیز در IT است. سازمانهایی كه درایت IT چشمگیری دارند، در طبقه اطلاعاتی نیز توان سودآوری ویژه ای را به نمایش می گذارند كه این امر نتیجه ضوابط و قواعد لازم برای استفاده اثربخش از مجموعه مشترك از اطلاعات است.
در مقابل، سازمانهای با درایت IT پایین، تداعی كننده بازده پایین از تمام طبقات سرمایه گذاری در سبد سهام IT هستند. هزینه های صرف شده موجب هرز می رود و بهتر است چنین سازمانهایی سرمایه گذاریهای IT خود را به حوزه های ضروری محدود كنند و سبد سهام خود را متناسب با انواعِ با ریسك پایین تنظیم كنند تا هنگامی كه ادراك IT خود را بهبود بخشند.


مدیریت سبد دارایی IT، درحال تبدیل به یك روش متداول برای كمك به تیم‌های مدیریتی است تا سرمایه گذاریهای IT خود را با اهداف راهبردی كسب و كار همسو كنند.


ویژگیهایی كه درایت IT را ایجاد می‌كنند


شركتهای با درایت زیاد در IT، پنج عامل را در خود تقویت كرده اند كه این عوامل متقابلاً همدیگر را تقویت می كنند. سه ویژگی اول اقداماتی هستند كه به كاربرد مرتبط‌اند و دو خصوصیت آخر، شایستگیهایی هستند كه برای درایت بالا در IT لازم هستند. همه این ویژگیها برای ادراك بالای IT لازم‌اند اما دربرگیرنده تمام شایستگیهای شركتهای با درایت بالا در IT نمی شوند. در ادامه این اقدامات و شایستگیها آمده است.
-1 IT برای ارتباطات: شامل كاربرد وسیع كانال های الكترونیك مانند پست الكترونیك، اینترانت و ابزارهای بی سیم برای ارتباطات درونی و بیرونی و شیوه‌های كاری می‌شود.
-2 كاربرد اینترنت: عبارت است از به كارگیری ساختارهای اینترنت در فراگردهای كلیدی مانند مدیریت نیروی فروش، سنجش عملكرد كاركنان، آموزش و حمایت از مشتری پس از فروش.
-3 مبادلات دیجیتال: عبارت است از درجه بالای دیجیتال شدن مبادلات تكراری شركت بویژه فروش، تعامل با مشتری و خرید.
-4 مهارتهای IT در سراسر سازمان: یعنی توانایی تقریباً تمام كاركنان در استفاده اثربخش از .IT همین طور مهارتهای زیاد فنی و مرتبط با كسب و كار در نیروی كار IT، مهارتهای قوی IT در نیروی كسب و كار و نیز تأمین كافی نیروی كار با تخصص بالا از بازار. شركت «سون- الون -جپن» 200 هزار كارمند خود را آموزش می دهد تا داده های در دسترس به هنگام فروش را در كنار اطلاعات محصول، پیش بینی آب و هوای محلی، جمعیت شناسی منطقه و الگوهای خرید به كارگیرند تا نوع محصول مورد تقاضا را در هر مغازه پیش بینی كنند.
-5 مشاركت و درگیری ثابت مدیریت: یعنی تعهد مدیریت ارشد برای استفاده اثر بخش از IT . مدیران واحدها كاملاً درگیر تصمیمات IT و نیز تقویت مشاركت بین نیروی كار IT و واحدهای كسب و كار هستند تا زمینه خلق ارزش توسط سرمایه گذاریهای IT را فراهم كنند. تعهد بالای مدیریت موجب می شود تا مدیران رده‌های پایین تر بیشتر درگیر تصمیمات IT بشوند. در عوض این رویكرد موجب ایجاد مهارتهای گسترده IT از طریق برنامه‌های آموزشی رسمی و غیررسمی خواهد شد.


هفت راه برای استخراج ارزش بیشتر كسب و كار از سبد سهام IT
در تحقیق انجام شده، بازده ناشی از انواع مختلف سرمایه گذاری IT در شركتها شناسایی شدند و نتایج نشان داد كه بازده بالاتر به وسیله جوركردن شیوه ها و صلاحیتهای درایت IT با سبد دارایی IT قابل تحصیل است. در ادامه هفت پیشنهاد برای جور و همسو كردن درایت IT با تركیب دارایی IT ارائه می شود:
-1 شناسایی سبد دارایی كنونی و سالهای گذشته مربوط به IT
با استفاده از طبقه بندی سبد دارایی ارائه شده، سبد سهام IT شركت خود را برای سه سال اخیر و نیز میزان پیشنهاد شده برای سال بعد را ارزیابی كنید. در یك كمیته سرمایه گذار ی IT یا جلسه مدیریت بررسی كنید كه آیا این سرمایه‌گذاریها مناسب استراتژی شركت هستند یا خیر.
-2 عملكرد سطوح دارایی IT و معیارهای كسب و كار خود را شناسایی كنید.
از آنجا كه نوع كسب و كار و واحدهای مربوط آن، یك راهبرد و ادراك و درایت متفاوت IT دارند، سنجش و مقایسه همسویی اهداف، اقدامات، قابلیتها و سبد دارایی IT آنها كمك می كند تا نقاطی كه سرمایه گذاریهای IT بدرستی انجام شده است و نیز تغییراتی كه باید لحاظ شود، شناسایی شوند.
-3 شناخت و پیگیری درایت سازمان شما در IT
درایت IT باید ارزیابی و بخوبی مدیریت شود. پنج رویه و صلاحیت مذكور یك نقطه شروع مناسب را فراهم می كنند. مجدداً مقایسه درایت IT بین واحدهای متعدد كسب و كار آموزنده است.شركتها یا واحدهای كسب و كار با درایت كم در IT لازم است سبد دارایی IT خود را به سمت سرمایه گذاریهای كم ریسك تر اطلاعاتی و مبادلاتی سوق دهند. در همین حالت، شركتهای با درایت كم IT می توانند تمركز خود را بر توسعه رویه ها و قابلیتهایی ببرند كه دارای بیشترین اهمیت در طبقه دارایی بوده است وضمناً بالاترین سرمایه گذاری را در آن كرده اند.
جهت توسعه درایت IT با ویژگیهایی شروع كنید كه بیشترین تاثیر را در مهمترین طبقه دارایی سبد سهام IT می‌گذارند.


-4 سبد دارایی را متوازن كنید.
با لحاظ كردن مراحل قبل، مدیریت ارشد باید قضاوت مناسبی از سبد دارایی IT خود داشته باشد. مبنای این قضاوت عبارت است از ادراك او از راهبرد، تمایل او به ریسك كردن، درایت IT سازمان، اقتصاد، سرمایه موجود و دیگر موارد. داشتن یك رویه مشخص برای سبد دارایی IT این قضاوت را بسیار شفاف می كند.
-5 سبدهای دارایی را سالانه و به هنگام وقوع تغییرات عمده مجدداً وزن گذاری كنید.
هنگامی كه شركتها به درجات بالایی در درایت IT می رسند، می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری در IT داشته باشند.
-6 نگرش سبد دارایی IT را وارد چارچوب مدیریت IT كنید.
مدیریت اثربخش IT، حق تصمیم و نیز چارچوب مسئولیتها را برای حصول اطمینان از طرحهای درست IT مشخص می كند. سرمایه گذاری IT یكی از تصمیمات كلیدی است. مدیریت اثربخش می تواند اصول سرمایه گذاری IT را در یك فراگرد قابل تكرار نهادینه كند. این فراگرد قابل فهم و پیگیری توسط تمام مدیران بوده و با سیستم پاداش و تنبیه شركت مرتبط است.
-7 یادگیری از مرورهای پس از اجرا و آموزش رسمی
بسیاری از شركتها در آموزش و یادگیری IT به اندازه كافی سرمایه گذاری نمی كنند. همچنین بسیاری از شركتها خود را از یادگیری فراهم شده در نتیجه مرور و بازبینی پس از اجرای پروژه یا حتی حین اجرا محروم می‌كنند .


نتیجـه گیـری


شركتهای با درایت متوسط یا پایین IT قادر خواهند بود بدون هیچ سرمایه گذاری جدید در فناوری، بازده خود را افزایش دهند و ریسك IT خود را كم كنند. این دلیل به تنهایی برای رهبران كسب و كار كافی است تا این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
مهمتر از این، داستان درایت IT حكایت یك پتانسیل بالفعل نشده و حكایت پول دست نخورده ای است كه می تواند رقبا را با یك مزیت رقابتی قدرتمند مواجه كند. در زمان رقابت بی رحمانه در سراسر جهان، مدیران باید نتایج عدم غنی سازی درایت IT خود را درك كنند. آنها باید پاسخهایی را برای بهترین بهره بردای از فناوری در سازمانهای خود بیابند و به این سوال بسیار جدی پاسخ دهند كه: آیا ما برای سال 2010 و بعد از آن به اندازه كافی در IT با درایت خواهیم بود؟


منبع:


WEILL, PETER AND SINAN, ARAL, GENERATING PREMIUM RETURNS ON YOUR IT INVESTMENTS, MITSLOAN MANAGEMENT REVIEW, WINTER 2006 PP 39-48.
لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی ایستنا اینجا را کلیک کنید. برای عضوریت در خبرنامه روزانه ایمیلی ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه  ایمیلی ایستنا نمایش داده میشود.


فهرست آخرین عناوین

 
    تبليغات  
  
  سفارش آگهی