شركت‌ها با واگذاری به شبه دولتی‌ها از چاله به چاه افتاده‌اند

یك كارشناس امور اقتصادی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها اظهار داشت: به نظر می‌رسد هدف خصوصی‌سازی‌ها فراموش شده است یكی از اهداف اولیه خصوصی‌سازی ایجاد بستر مناسب برای مشاركت آحاد مردم در سرمایه‌گذاری اقتصادی است نه تغییر مالكیت.

محمد حسین فاطمی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: برای خصوصی‌سازی اولین شرط آزادسازی بوده كه شركت مخابرات در جریان این فرایند شرط آزادسازی را محقق كرده اما وجود بازار رقابتی و شرایط رقابتی برای واگذاری سهام و همچنین وجود قدرت حاكمیتی دولت پس از واگذاری به عبارتی كه كسانی كه صاحبان سهام می‌شوند به حال خود رها نشوند در این فرایند لحاظ نشده است چراكه آنها قسمتی از بازار را در دست گرفته‌اند كه قبلا در اختیار دولت بوده بنابراین وجود بازار رقابتی در خصوصی‌سازی شركت مخابرات رعایت نشده است.
وی ادامه داد: واگذاری‌ها باید در اندازه‌های كوچك برای مردم قابل خرید باشد اما بلوكه كردن و قرار دادن عده‌ای خاص برای دسترسی به این سهام هدف اصلی اصل 44 فراموش شده است.
به اعتقاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ایجاد عدالت و دسترسی مردم در شركت‌های دولتی از اهداف مهم اصل 44 بوده اما تاكنون این اهداف محقق نشده است و شاهد خصوصی‌سازی واقعی نبوده‌ایم چراكه در جریان این واگذاری‌ها سهام شركت‌های دولتی در اختیار دولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها قرار می‌گیرند و به موجب آن بحث نظارت دولت پس از واگذاری اعمال نمی‌شود.
فاطمی با تاكید بر عدم وجود شرایط حضور آحاد مردم در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی كشور اظهار داشت: تا زمانی كه شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری آحاد مردم در اقتصاد كشور فراهم نشود و همگان امكان خرید نداشته باشند شرایط رقابتی نیست و تنها شاهد یك بازار انحصاری هستیم و در چنین شرایطی است كه خصوصی‌سازی از چاله به چاه افتادن است.
به اعتقاد فاطمی خصوصی‌سازی‌ها را می‌توان با القاب شبه‌خصوصی یا شبه‌دولتی عنوان كرد بنابراین در این شرایط بهتر است كه این واگذاری‌ها انجام نگیرد زیرا در شرایط فعلی وجود دولت در این ساختارها می‌تواند پیش‌بینی منافع مردم را تامین كند.
به اعتقاد این كارشناس داشتن شرایط رقابتی ویژگی‌های بسیاری را می‌طلبد كه تاكنون این ویژگی‌ها در بازار سهام ما محقق نشده لذا در شرایط فعلی واگذاری شركت مخابرات به دلیل نبود بازار رقابتی مناسب به صلاح نیست.
وی در پایان گفت: در جریان واگذاری‌ها و معاملات بلوكی از آنجا كه خریدارانی كه وارد این معاملات می‌شوند از تسهیلات یكدیگر آگاهند و تسهیلاتشان بر یكدیگر اثرگذار است سعی می‌كنند در پشت پرده با یكدیگر تبانی كنند لذا در این شرایط واگذاری‌ها براساس اصل 44 به اهداف اصلی این اصل نخواهد رسید.


​​