جیمیل مختل شد

از روز گذشته كاربران سرویس ایمیل گوگول موسوم به جی، میل با مشكل عدم دسترسی مواجه شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این اختلال كه ازروز گذشته آغاز شده است، باعث عدم دسترسی كاربران به این سرویس پرطرفدار شده است.
براساس این گزارش، چگونگی این اختلال بیشتر شبیه كندی سرعت اینترنت است درحالیكه سرویس‌های ایمیل یاهو و هات میل به راحتی دردسترس قراردارند.
این اختلال زمانی رخ داده است كه مسؤولان از جایگزینی سرویس ایمیل ملی ایرانی به جای سرویس یاهو و جی‌،میل خبرداده‌اند و برخی نیز براین باورند كه نباید از سرویس‌های ایمیل GMAIL استفاده كرد. برخی از كارشناسان فنی علت این اختلال را تغییر IP سرویس جی‌میل در داخل كشور می‌دانند.

 


​​