وزیر ارتباطات: بیش از 95 درصد میزبانی سایت های دولتی درداخل كشور است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : بیش از 95 درصد میزبانی سایت های دولتی كشور در داخل است و برخی سایت های متعلق به بخش خصوصی نیز از قبل در خارج از كشور بوده كه آنها نیز به زودی به داخل منتقل می شوند.
 
' رضا تقی پور ' روز شنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به توسعه دیتا سنتر و مركز داده اطلاعات داخلی اظهار داشت : هم اكنون چند مركز ایجاد شده و یك مركز اصلی به عنوان محل امن اطلاعات حساس توسط وزارت اطلاعات درحال انجام است كه با این امكان، میزبانی سایت ها كاملا به داخل كشور منتقل می شود .
وی درباره دامنه IR نیز گفت : در نظر داریم ازطریق سازمان فناوری این دامنه را در سطح ملی پوشش دهیم .
وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینكه زیرساخت های تجاری در حوزه فناوری به تناسب نیاز درحال توسعه است ، افزود: در برنامه پنجم توسعه راه اندازی شبكه ملی اطلاعات پیش بینی شده است .
تقی پور افزود: این شبكه در برگیرنده همه فعالیت ها درراستای دولت الكترونیك است .
وزیر ارتباطات در باره راه اندازی موتور جستجو گر یاحق نیز گفت : راه اندازی این موتور جستجو گر زمان بر است و چندین مركز پژوهشی دراین خصوص درحال فعالیت هستند .
وی پیش بینی كرد حداقل یك سال برای راه اندازی كامل موتور جستجوی ایرانی زمان صرف شود .


​​