معاون پارلمانی وزارت ارتباطات: برخی كاركردهای وزارت ارتباطات با وزارت امور زیربنائی سنخیت ندارد

معاون وزیر ارتباطات گفت: بخش‌هایی از وزارت ارتباطات هیچ سنخیتی با وزارت امور زیربنایی ندارد چراكه وظایف این وزارتخانه اغلب از جنس نرم افزار، فكر و تكنولوژی است.


صمد مؤمن به الله در گفت‌وگو با فارس در خصوص امكان انتقال وظایف وزارت ارتباطات به وزارتخانه امور زیربنایی اظهار داشت: وزارت امور زیربنایی متشكل از وزارت راه و وزارت مسكن است.
معاون وزیر ارتباطات افزود: انتقال بخش‌هایی از وزارت ارتباطات هیچ سنخیتی با وزارت امور زیربنایی ندارد؛ زیرا وظایف وزارت ارتباطات از جنس نرم افزار و فكر و تكنولوژی است.
مؤمن بالله در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال منفك شدن بخش‌های زیربنایی از وزارت ارتباطات، گفت: هم‌اكنون وزارت ارتباطات اقداماتی در زمینه كابل‌كشی و حفاری‌ انجام نمی دهد و تمام این كارها با برون سپاری انجام می‌گیرد؛ برای مثال مهندس عمرانی كه جذب دولت نشده و یك شركت خصوصی را تشكیل داده كه این شركت خصوصی وظیفه حفاری و كشیدن كابل را انجام می‌دهد و انجام این اقدامات اصلاً كاری به وزارت ارتباطات ندارد.
وی تصریح كرد: در این میان وزارت ارتباطات نقش كارفرما را دارد و به عنوان كارفرما وظیفه بررسی را بر عهده دارد كه برای مثال آیا فیبر به درستی نصب شده یا خیر و كدام تخصص در وزارت امور زیربنایی می‌تواند این بررسی را انجام دهد.
به گزارش فارس، روز گذشته یك عضو كمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: در جلسه كمیسیون اجتماعی مصوب شد با ادغام سه وزارتخانه راه، مسكن و ارتباطات، وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشكیل شود.


​​