دو برابر شدن مشتركان فیبر نوری تا پایان سال 2011

بیش از 539 میلیون اشتراك پهنای باند ثابت جهانی در پایان 3 ماهه دوم امسال ایجاد شده كه از رشد 8 درصدی آن نسبت به سال 2010 حكایت دارد.


به گزارش ایسنا بنا بر تحقیقی كه از سوی مؤسسه ABI انجام گرفته است، این حوزه علاوه بر جذب مشتركان، استعداد خوبی نیز در بازارهای در حال ظهور دارد؛ اما باید دانست تعداد مشتریانی كه در دنیا از سرویس‌های باند پهن برای فعالیت‌هایی همچون ویدئوی اینترنتی و بازی‌های برخط استفاده می‌كنند، در حال رشد است.


انفجار ترافیك IP كه توسط این سرویس‌ها به وجود می‌آید، ارائه‌دهندگان سرویس را تحت فشار می‌گذارد تا بتوانند تقاضای پهن باند را اداره كنند.


اپراتورهای باند پهن در حال گسترش پوشش پهنای باند فیبر نوری خود هستند كه می‌تواند به نوبه خود در خدمت این گونه سرویس‌ها كه نیاز به پهنای باند بالایی دارد، باشد؛ مثلا مخابرات چین در حال استقرار فیبر نوری با هدف خدمت به 100 میلیون خانواده و 30 میلیون مشتركان FTTH تا پایان سال 2015 است.


در حاضر آمریكای شمالی منطقه‌ای با بیش‌ترین ضریب نفوذ پهنای باند فیبر نوری است؛ گسترش پوشش دهی پهنای باند فیبر تنها به معنای افزایش سرعت نیست بلكه شامل ارائه سرویس‌هایی از قبیل IPTV نیز می‌شود كه براساس آن می‌شود ویدئو برحسب تقاضا داشت.


بر اساس تحقیقاتی كه ABI انجام داده، تخمین زده شده كه گستره مشتركان پهنای باند فیبر در سال 2016 بیش از دو برابر می‌شود و از 6/69 میلیون مشترك در سال 2011 به 142 میلیون در سال 2016 می‌رسد.


آسیا و اقیانوسیه نیز به ظاهر رشد چشمگیری در تعداد مشتركان داشته‌اند، به گونه‌ای كه به نظر می‌رسد از افزایش تعداد مشتركان در چین ناشی است زیرا سه ماهه دوم سال 2010 حدود 17 میلیون مشترك چینی به تعداد كل مشتركان افزوده شد.


​​