رگولاتوری سند راهبردی با رویكرد E-Requlatory تدوین می‌كند

مدیركل دفتر برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین سند راهبردی این سازمان با رویكرد رگولاتوری الكترونیكی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محمد مهرابی گفت: در سند راهبردی این سازمان، چشم انداز، مأموریت، اهداف كلان و تمامی فعالیت‌ها با رویكرد رگولاتوری الكترونیكی تعریف می‌شود. كه براساس آن تمامی مراجعات، درخواست‌ها برای صدور مجوز در حوزه ICT ، ارائه شكایت، كنترل و نظارت بر اپراتورها، آموزش و تمامی امور مربوط به ذینفعان این سازمان از جمله اپراتورها، مردم، صنعت، دولت و مجامع بین‌المللی به شكل الكترونیكی انجام خواهد شد.


وی افزود : سند راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در قالب برنامه پنج ساله تا نیمه شهریورماه تدوین می‌شود.


​​