تبلت مردانه و کتابخوان زنانه است!

دستگاه‌های کتابخوان الکترونیکی برای زنان و تبلت‌ها برای مردان جذابیت بیشتری دارند.
 
به گزارش دنیای اقتصاد این نتیجه تحقیقی است که به تازگی موسسه تحقیقاتی Nielsen آن را انجام داده است. این تحقیق نشان می‌دهد که 61 درصد از کاربران کتابخوان‌های الکترونیک را خانم‌ها تشکیل می‌دهند؛ در حالی که 57 درصد از کاربران تبلت‌ها مردان هستند. بر اساس این بررسی‌های اخیر موبایل‌های هوشمند محبوبیت یکسانی میان کاربران مرد و زن دارند.
این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که کاربران تبلت‌ها متوسط سنی برابر 45 سال دارند؛ در حالی که متوسط سن کاربران کتابخوان‌های الکترونیکی 37 سال است. همچنان بازار تبلت‌ها و کتابخوان‌های الکترونیکی هر روز در حال رشد است، تعداد کاربران این محصولات هم افزایش پیدا می‌کنند. به گفته کارشناسان، دلیل تمایل خانم‌ها به کتابخوان‌های الکترونیک، علاقه بیشتر آنها به مطالعه نسبت به آقایان است.


​​