پورت های ADSL واگذار شده توسط شرکت های ندا از 1 میلیون گذشت

به گزارش روابط عمومی گروه شركت‌های ندا (PAP)، طبق آخرین آمار اعلام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اضافه شدن80 هزار پورت به مجموع پورت‌های منصوبه آمار مرداد ماه، تعداد پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ندا تا پایان شهریور 1390، از مرز 1 میلیون و680 هزار پورت گذشت که از این تعداد بیش از 1 میلیون پورت دایر و هم اکنون به کاربران واگذار شده است. 

طبق این گزارش تا آخر شهریور سال جاری، 1 میلیون و 681 هزار و 624 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP در كل كشور نصب شده که در مقایسه با آمار قبلی، 80هزار پورت به مجموع پورت‌های ADSL نصب شده گروه شرکت‌های ندا در کل کشور اضافه شده است.


شرکت‌های ندا تا آخر شهریور ماه در سطح کشور مجموعا 1 میلیون و 26 هزار و 383 پورت ADSL دایر کرده‌اند که این آمار حاکی از افزایش بیش از 60 هزار پورت ADSL دایری است که توسط کاربران در حال بهره‌برداری است.


بنا بر این گزارش در «استان تهران» تا پایان شهریور 90، آمار پورت‌های منصوبه و دایری واگذارشده توسط گروه شرکت‌های ندا به ترتیب به 629 هزار و 235 پورت و 383 هزار و 218 پورت رسیده است.


تعداد پورت‌های منصوبه شرکت‌های ندا در «شهر تهران»، 503 هزار و 118 پورت است که از این تعداد 325 هزار و 515 پورت در حال بهره‌برداری است.


شایان ذکر است تا کنون شرکت های ندا در 545 شهر، تجهیزات ADSL نصب کرده اند که از این تعداد در 514 شهر، کاربران از خدمات ADSL شرکت های PAP استفاده می کنند.


​​