عرضه تلفن‌های هوشمند از رایانه‌های شخصی پیشی گرفت

برای نخستین بار، تعداد عرضه تلفن‌های هوشمند در سال 2011 از میزان كل عرضه دسك‌تاپ، نوت بوك، نت‌بوك و تبلت فراتر رفت.


به گزارش ایسنا، گزارش موسسه تحلیلی کانالیز نشان می‌دهد كه فروشندگان تنها در سه ماهه چهارم سال 2011، 158.5 میلیون تلفن هوشمند، یعنی 57 درصد بیش‌تر از میزان 101.2 میلیون دستگاهی كه دقیقا یك سال قبل عرضه شده را عرضه كردند.


كل تعداد رایانه‌های شخصی كه در همان مدت عرضه شده، 120.2 میلیون دستگاه و متشكل از 57.9 میلیون نوت بوك، 29.1 میلیون دسك‌تاپ و 26.5 میلیون تبلت، بوده است. تعداد عرضه نت‌بوك‌ها نیز در آن مدت، تنها 6.7 میلیون دستگاه بوده است.

 


​​