حمایت از تولیدات ملی دستور کار ستاد ویژه وزارت ارتباطات در صنایع مخابراتی

مشاور وزیر ارتباطات در فناوری و صنعت گفت: با نظر وزیر ارتباطات، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به دستور کار ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا وزارت ارتباطات اضافه شد.
محمود لیایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: با توجه به نام‌گذاری و شعار سال جدید، "ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"، به " ستاد حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی فاوا" تغییر نام داد.


مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و صنعت گفت: به دلیل حساسیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر تحقق هرچه بیشتر و کامل تر منویات رهبری، این تغییر نام در جلسه اردیبهشت‌ ماه ستاد مطرح و در حضور وزیر ارتباطات و تمامی اعضا مصوب شد.


دبیر ستاد حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به این ترتیب با اضافه شدن دو بند " حمایت از کار و سرمایه ایرانی فاوا " به دستور کار، وظایف ستاد سنگین‌تر از پیش شد که باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ستاد لحاظ شود.


​​