آخرین قیمت های پهنای باند در تهران

قيمت اينترنت كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در قالب خط STM1 ‌ به شركت‌هاي مخابرات استاني و شركت‌هاي داراي مجوز PAP يا همان شركتهاي ندا تحويل مي‌شود، صرفاً جهت استفاده براي ارائه خدمات ADSL يا اينترنت پرسرعت به ميزان 20 درصد كاهش مي‌يابد و بدين معني است كه قيمت فروش اينترنت با ظرفيت يك STM1 كه در حال حاضر 486 ميليون ريال است به 375100000 ريال كاهش پيدا كرد.


به گزارش ایسنا،‌ بر همين اساس تعرفه واگذاري اينترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهناي باند و ضريب اشتراك حداكثر 10 تعيين شده است.‌


براي پهناي باند 64 كيلوبيت بر ثانيه 59200 ريال، 128 كيلوبيت بر ثانيه ‌99200 ريال، 256 كيلوبيت بر ثانيه 12560 ريال،‌ 512 كيلوبيت بر ثانيه، 204800 ريال و براي پهناي باند 1024 كيلوبيت بر ثانيه 383200 ريال و پهناي باند 2048 كيلوبيت بر ثانيه 745600 ريال در نظر گرفته شده است.


شركت مخابرات استان تهران در اين باره شرايط و ضوابطي را اعلام كرده است؛ هزينه مودم و راه‌اندازي آن برعهده مشترك خواهد بود و بابت راه‌اندازي سرويس نيز نبايد هزينه‌اي از مشتركين دريافت شود.


شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند نسبت به نصب و راه‌اندازي تجهيزات در محل مشترك اقدام و پس از تحويل پهناي باند نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام كنند.


به گزارش ايسنا، شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات همچنين موظف هستند نرم‌افزار لازم براي اندازه‌گيري لحظه‌اي پهناي باند را روي پايانه كاربر نصب و راهنمايي لازم را انجام دهند.


ضمناً‌ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات توصيه كرده بود كه به منظور گسترش ارائه اين خدمات در سطح كشور شركت مخابرات ايران با مشاركت شركت‌هاي PAP و رعايت منافع طرفين، اين خدمات را ارائه كند. به گزارش ايسنا درصورت نداشتن مشاركت،‌ شركت‌هاي PAP مي‌توانستند سرويس‌ مربوطه را حداكثر تا سقف 20 درصد بالاتر از اين تعرفه‌هاي مصوب ارائه كنند. همچنين شركت‌هاي PAP بايد كليه قراردادهاي خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مصوبه براساس تعرفه‌هاي مصوب فوق اصلاح ميكردند.


كليه مشتريان درصورت داشتن هرگونه شكايت درخصوص تعرفه‌هاي خارج چارچوب مصوب و يا عدم رعايت كيفيت خدمات مراتب را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وادارات کل مخابرات  مناطق هفت‌گانه گزارش كنند.

 


​​