دستور رييس‌جمهورِي براي استخدام نيرو در حوزه امنيت اطلاعات

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از دستور رييس‌جمهوري براي جذب نيروهاي انساني در زمينه‌ي امنيت فن‌آوري اطلاعات خبر داد.


علي حكيم جوادي، رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات، در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: مدتي است براي تامين امنيت بيشتر، رييس‌جمهور دستور جذب نيروهاي انساني مورد نياز در زمينه‌ي امنيت فن‌آوري اطلاعات را صادر كرده‌ و قرار است اين نيروها از طريق معاونت توسعه‌ نيروهاي رياست‌جمهوري تامين شود كه به نظرم اين موضوع خبر خوبي است.


معاون وزير ICT در پاسخ به اين سوال كه قرار است چه تعداد نيرو به اين شكل جذب شوند، توضيح داد: محدوديتي براي جذب نيرو در اين زمينه تعيين نشده و تنها گفته شده است كه نيروهاي مورد نياز تامين شوند.


حكيم‌جوادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود هم به ارائه الكترونيكي خدمات دولتي اشاره كرد و گفت: قرار بود تا پايان سال 91 تمام بخش‌هاي اجرايي به شبكه‌ي ملي اطلاعات متصل شوند كه با دستور رييس‌جمهوري قرار بر آن شد كه در اين موضوع تسريع شود و تا دو ماه ديگر تمام دستگاه‌ها به اين شبكه متصل شوند.


​​