نماينده نهاوند: چرا از پول بيت‌المال ميليون‌ها پيامك ارسال مي‌شود؟

نماينده مردم نهاوند در مجلس گفت: سيل گسترده ارسال پيامك‌هاي سازنده و مخرب طي چند ماه گذشته تشديد شده است. به گزارش ايسنا، مهدي سنايي در جلسه ديروز مجلس، به استناد اصل 40 قانون اساسي اخطاري را مطرح كرد و گفت: بر اساس اين اصل هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله تجاوز به حقوق ديگران قرار دهد.


اين درحالي است كه طي چند ماه گذشته شاهد تشديد سيل گسترده ارسال پيامك از بودجه بيت‌المال هستيم. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: بر اساس آمار مخابرات به ويژه در مناسبت‌هاي مذهبي، ده‌ها ميليون پيامك ارسال مي‌شود. لاريجاني با قطع سخنان سنايي اخطار وي را وارد ندانست و افزود: اين مساله حائز اهميت نيست و مربوط به دستور جلسه اخير مجلس هم نمي‌شود.


​​