مخابرات به دليل قانون شکني در حوزه اينترنت پرسرعت 3ميليارد تومان جريمه شد

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حکم جريمه 3 ميليارد توماني را به دليل رعايت نکردن مصوبه 97 کميسيون تنظيم مقررات راديويي و بي توجهي به قيمت آماده سازي خطوط تلفن کاربران براي اينترنت پرسرعت (ران‍ژه ) به شرکت مخابرات ايران ابلاغ کرد.

رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار کرد: در صورتي که مخابرات جريمه 3ميليارد توماني خود را پرداخت نکند، سازمان تنظيم مقررات فرصتي عادلانه را در نظر مي گيرد و مخابرات بايد در اين مدت توضيحاتي براي تخلفات خود ارائه دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه گفت: شرکت مخابرات ايران به دليل بي توجهي به ران‍ژه خطوط ADSL و برخي از قانون شکني هايي که به تازگي در مواجهه با شرکت هاي PAP يا ندا انجام داده است، توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جريمه شده است.

وي تاکيد کرد: در صورتي که تخلفات يک اپراتور عمده باشد، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مجاز است زمان پروانه را کاهش دهد و يا حتي لغو کند؛ چراکه پيش از اين مهلت شش ماهه براي رسيدگي به تخلفات داده مي شود.

رضواني در پايان بيان کرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي ميان شرکت هاي فعال در اين زمينه تلاش دارد مسائل موجود را بررسي و عادلانه ترين تصميم را در اين مورد اتخاذ کند.


​​