امنیت

افزایش مشكلات امنیتی جامعه اطلاعاتی در سال 2004

هموطن آنلاین ـ كارشناسان امنیتی جامعه اطلاعاتی اعلام كردند طی سال 2004 میزان استفاده از اطلاعات شخصی مردم و همچنین سوء استفاده از كارت های اعتباری آن ها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش پیدا كرد.

گفتنی است علاوه بر سوء استفاده از اطلاعات شخصی مردم در سال 2004، میزان ارسال هرزنامه به پست های الكترونیكی مردم در بریتانیا در 12 ماه گذشته به میزان 10 برابر افزایش پیدا كرد.

بر اساس آمارهای رسید در سال 2004 بیش از 18 میلیون پست های الكترونیكی ناخواسته به مردم بریتانیا ارسال شد.

در این میان آمارهای دیگر نشان داده است بیش از 73 درصد این پست های الكترونیكی هرزنامه بوده و از هر 16 پست الكترونیكی یكی از آن ها ویروس داشته است.


​​