امنیت

کنترل ترافیک اسپم

۷۰ درصد ترافیك ایمیل‌‏های شركتی غیقانونی هستند.


به گزارش ایلنا، امروزه تقریبا همه شركت‌‏ها برای بخشی از ارتباطات خود به ایمیل وابسته‌‏اند؛ اما سهم قابل توجهی از ایمیل‌‏ها نه تنها نیازهای ارتباطی شركت را رفع نمی‌‏كنند؛ بلكه زیان‌‏هایی را نیز روی دست مدیران می‌‏گذارند.
برآوردهای انجام شده از سوی شركت‌‏های پژوهشی نشان می‌‏دهد حدود 70 درصد ترافیك ایمیل شركت‌‏ها به لحاظ فنی غیرقانونی است.
طبق این بررسی‌‏ها، درصد مذكور را ایمیل‌‏هایی تشكیل می‌‏دهند كه یا به اشتباه آدرس‌‏دهی شده‌‏اند یا حاوی بسته‌‏های SMTP ناقص هستند. یا بخشی از یك حمله DOS و یا یك حمله خاص برای جمع‌‏اوری آدرس‌‏های ایمیل شركت‌‏ها هستند.
فناوری‌‏های متداول ضد اسپام در برخورد با حجم فزاینده پیام‌‏های ایمیل غیرقانونی با چالش بالایی روبه‌‏رو هستند؛ چرا كه مجبور هستند محتوای هر ایمیل را برای اسپام بودن یا نبودن آنها اسكن كنند. انجام این كار و همین طور پردازش حجم‌‏های بالای پیام های ناخواسته منابع IT با ارزش شركت ها را اشغال می‌‏كند.


​​