امنیت

در56 روز از سال جاری،ازكاربران ویندوز دربرابر ویروس‌های جدید حمایت نشده است

تحقیقات نشان می‌دهد كه در 56 روز از سال جاری، از كاربران ویندوز در برابر ویروس‌های جدید حمایت نشده است.


به گزارش ایسنا شرکت امنیتی Ironport زمان مابین شیوع یك ویروس جدید و برنامه‌ی امنیتی شركت‌های ضدویروسی برای مقابله با آن را مدتی طولانی توصیف كرد.


این شركت دریافت كه به طورمتوسط 17 ساعت طول كشیده است تا شركت‌های ضدویروسی نسبت به یك تهدید جدید واكنش نشان دهند .


حتی در یك مورد به خصوص عرضه‌ی آنتی ویروس مورد نظر سه هفته طول كشید‌، به طور كلی 496 ساعت و16دقیقه، مدت زمانی بوده است كه در این 56 روز آنتی ویروس‌ها پس از انتشار ویروس‌های گوناگون عرضه شده‌اند .


در این 56 روز بیش از 100 نوع مختلف از ویروس Mytob به رایانه‌های حمله كرده‌اند.


​​