آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تعرفه مكالمات تلفن‌ثابت داخل شهری، بین‌شهری و تلفن‌همراه

دوشنبه، ۳۰ آذرماه ۱۳۸۳

مدیركل دفتر بررسی‌های فنی، اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شركت مخابرات ایران گفت: به هزینه مكالمات تلفن همراه، خارج از هر منطقه شهری ‌٢ پالس افزوده می‌شود.ایسنا - محمدجواد دستمالچی اظهار داشت: نرخ یك دقیقه مكالمه داخل شهری تلفن‌های ثابت از ساعت ‌٨ الی ‌١٣، ‌٩٦/١٩ ریال و از ساعت ‌١٣ الی ‌٢١، ‌٧٠/١٦ ریال و از ساعت ‌٢١ الی ‌٨ صبح و ایام تعطیل ‌٨٦/١٣ ریال محاسبه می‌شود.
وی یادآور شد: مكالمات بین‌شهری تا فاصله ‌١٠٠ كیلومتر از ساعت ‌٨ الی ‌٢١ هر دقیقه ‌١٣٤ ریال و از ساعت ‌٢١ الی ‌٨ و ایام تعطیل ‌٨٩ ریال محاسبه می‌شود. مكالمات بین‌شهری تا فاصله ‌٤٠٠ كیلومتر ، از ساعت ‌٨ تا ‌٢١ ‌٢٦٨ ریال و از ‌٢١ تا ‌٨ صبح و روزهای تعطیل ‌١٧٩ ریال می‌باشد، هم‌چنین مكالمات بین‌شهری تا مسافت ‌٧٠٠ كیلومتر از ‌٨ تا ‌٢١ به میزان ‌٥٣٦ ریال و از ساعت ‌٢١ الی ‌٨ صبح ‌٢٦٨ ریال است، هم‌چنین در مسافت‌های بالای ‌٧٠٠ كیلومتر، از ‌٨ تا ‌٢١ به مبلغ ‌٧١٥ ریال و از ساعت ‌٢١ الی ‌٨ صبح و ایام تعطیل ‌٣٥٨ ریال محاسبه می‌شود.

وی افزود: هزینه هر دقیقه مكالمه تلفن‌همراه با همراه، تلفن‌ ثابت با همراه و بالعكس، از ساعت ‌٨ الی ‌٢١، ‌٤٤٧ ریال و از ساعت ‌٢١ الی ‌٨ صبح و ایام تعطیل هر دقیقه ‌٣٥٨ ریال محاسبه می‌شود. هم‌چنین نرخ مكالمات تلفن همراه بین شهری، همراه با همراه، همراه با ثابت و بالعكس، از ساعت ‌٨ صبح تا ‌٢١
هر دقیقه‌٧٦٠ ریال (‌١٧ پالس) و از ساعت ‌٢١ الی ‌٨ صبح و ایام تعطیل هر دقیقه ‌٥٣٦ ریال (‌١٢ پالس) محاسبه می‌شود.

دستمالچی تاكید كرد: نرخ مكالمات در تعطیلات رسمی برابر تعرفه‌های ساعات شب یعنی از ساعت ‌٢١ تا ‌٨ صبح خواهد بود كه ‌این محاسبات و نرخ‌ها از تاریخ ‌١/١٢/٨٢ به اجرا در ‌آمده‌است.


​​