آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اعلامیه تهران ایجاد جامعه اطلاعاتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه

 

ما شركت كنندگان در تهران از 10 تا 12 خرداد برای حضور در كنفرانس سطح بالای آسیا-اقیانوسیه برای تدارك اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی گردهم آمده‌ایم.
خواست مشترك جهانی و تعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی مردم‌محور، فراگیر و توسعه‌گرا هستیم كه در بالاترین سطح سیاسی با پذیرش اعلامیه اصول وطرح كاری ژنو ایجاد شد، را تایید می‌كنیم.
تصدیق می‌كنیم كه تبدیل شكاف دیجیتالی به فرصت‌های دیجیتالی نیاز به دسترسی به ICTs ، اطلاعات و دانش دارد، و این اتصال عامل توانمندساز مركزی در ایجاد جامعه اطلاعاتی می‌باشد.
تایید می‌كنیم كه نیاز به پیوند زدن تلاش‌ها برای تضمین دسترسی جهانی، فراگیر و بدون تبعیض به ICTs به گونه‌ای كه هر كسی شامل تمام گروه های معرفی شده در پاراگراف‌های مربوطه طرح كاری ژنو بتواند از فرصت‌هایی كه این فناوری‌ها ارائه می‌دهند سود ببریم.
مجددا تایید می‌كنیم كه نیاز به حمایت از تلاش‌های ملی در كشورهای در حال توسعه، شامل كشورهای محصور به خشكی، كشورهای در حال توسعه جزیره‌ای كوچك، و همچنین كشورهای در حال انتقال اقتصادی، در زمینه ایجاد، بهینه‌سازی و توانمندسازی ظرفیت‌ها برای تسهیل مشاركت صادقانه در همه ابعاد جامعه اطلاعاتی از جمله از طریق در دسترس قرار دادن منابع مالی و یا انتقال تكنولوژی داریم.
تصدیق می‌كنیم كه جامعه اطلاعاتی باید بر اساس احترام به هویت فرهنگی و زبانی سنت‌ها و مذاهب و رشد گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و با توجه به ویژگی‌های خاص منطقه آسیا-اقیانوسیه پایه‌گذاری شده باشد و این كار می‌تواند از طریق ایجاد، انتشار و حفاظت از مضامین محلی انجام شود.
اهمیت اخلاقیات برای جامعه اطلاعاتی و نیاز به جلوگیری از سوءاستفاده از ICTs را تصدیق می‌كنیم.
مجددا تایید می‌كنیم تعهد منطقه‌ای، چشم‌انداز و استراتژی‌های مشترك برای جامعه اطلاعاتی كه در اعلامیه توكیو -دیدگاه فكری آسیا اقیانوسیه- در رابطه با اجلاس سران قید شده و توسط كنفرانس منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه در ژانویه 2003 پذیرفته شده است.
همچنین تایید می‌كنیم تعهد منطقه‌ای برای پیاده‌سازی طرح كاری ژنو و فعالیت برای دستیابی به اهداف اعلامیه اصول ژنو همان طور كه در اعلامیه شانگهای كه در شصتمین نشست ESCAP در آوریل 2004 پذیرفته و به صراحت بیان شده است.
اهمیت ویژه مشاركت بین‌المللی و منطقه‌ای در ایجاد جامعه اطلاعاتی كه مكمل تلاش‌های ملی از طریق تبادل تجربیات و بهترین آموخته‌ها، شبكه‌بندی اقدامات منطقه‌ای و ایجاد و پیگیری چشم‌انداز مشترك منطقه‌ای تایید می‌كنیم.
نتایج اصلی اولین كنفرانس مقدماتی آسیا-اقیانوسیه برای مرحله دوم اجلاس WSIS، در اكتبر 2004 و چهار كنفرانس زیرمنطقه‌ای به ترتیب برگزار شده در قرقیزستان در نوامبر 2004، در فیجی دسامبر 2004، اندونزی فوریه 2005، و در نپال مارس 2005 را اعلام می‌كنیم، و از تلاش‌هایشان در تنظیم طرح كاری منطقه‌ای به سوی جامعه اطلاعاتی در آسیا و اقیانوسیه و همكاری‌هایشان در زمینه راهبری اینترنت، مكانیزم‌های مالی برای ICTs برای مدیریت دانش محور سوانح حمایت می‌نماییم.
یافته‌های ارائه شده در سند نشست باز منطقه‌ای درمورد حاكمیت اینترنت (ORDIG) را برای UN WGIG و WSIS سند قرار می‌دهیم.
همچنین به نتایج گزارش رئیس كنفرانس توكیو در مورد شبكه حاضر در همه جا را به عنوان یكی از نشست‌های موضوعی WSIS در 16 و 17 می 2005 برگزار شد، استناد می‌كنیم.
نقش حیاتی مشاركت میان و درون دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی از كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه یافته و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تعهدات مشترك و تلاش‌هایشان در تغییر شكاف دیجیتالی به موقعیت‌های دیجیتالی و همكاری برای افزایش دسترسی جهانی، همیشگی، برابر، عادلانه و مناسب به زیرساختار اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌ها و همچنین به اطلاعات و دانش را تصدیق می‌كنیم.
فعالیت ضروری در سطح منطقه‌ای برای -تحقق اهداف WSIS در ایجاد و توسعه- جامعه اطلاعات در سطوح ملی و بین‌المللی و رساندن مزایای آن به همگان را مجدداً تصدیق می‌كنیم.
از فعالیت‌های انجام شده توسط ESCAP, ITU, UNDP/APDIP و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شامل گروه ضربتی ICT سازمان ملل ، APT، یونسكو دبیرخانه مجمع اقیانوسیه و ADB در ترویج و افزایش توسعه جامعه اطلاعاتی فراگیر قدردانی می‌كنیم.

ما به موجب این سند:
1- «طرح كاری منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه به سوی جامعه اطلاعاتی» كه خصوصیات ویژه و نگرانی‌های عمومی منطقه را مورد توجه قرار داده و شامل پیشنهاداتی برای تكمیل تلاش‌های ملی برای ایجاد جامعه اطلاعاتی و قراردادن ICTs به عنوان مسیر اصلی برای دستیابی به اهداف اعلامیه هزاره می‌باشد، را می‌پذیریم.
2- از همه اعضا در آسیا و اقیانوسیه شامل دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت همكاری‌هایشان در پیاده‌سازی "طرح كاری منطقه‌ای به سوی جامعه اطلاعاتی" در سطوح ملی و منطقه‌ای دعوت می‌كنیم.
3- از همه دولت‌های منطقه می‌خواهیم تا از طرح كاری منطقه‌ای به ویژه با افزایش همكاری منطقه‌ای و تقویت ایجاد محیط ملی و بین‌المللی توانمند برای توسعه جامعه اطلاعاتی در منطقه حمایت نمایند.
4- از جامعه مدنی شامل سازمان‌های غیردولتی می‌خواهیم تا در تحقق طرح كاری منطقه‌ای به ویژه برای تامین ثبات پروژه‌ها و آوردن مزایای ICTs به جوامع محلی به طور فعال مشاركت نمایند.
5- از جامعه بازرگانی می‌خواهیم تا به ایفای نقش خود در توسعه و كاربرد ICTs و مشاركت فعال در پروژه‌ها همراه با دیگر اعضا به هدف تامین دسترسی جهانی به ICTs ادامه دهند.
6- از سازمان‌های UN شامل UNDESA, UNESCO, ITU و سایر سازمان‌های مرتبط با UN درخواست می‌كنیم تا بر اساس حوزه كاریشان، همراه با سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نقش موثر و تشریك مساعی را به عنوان هماهنگ كننده مشاركت و همكاری با سایر بازیگردانان در پیاده‌سازی خطوط كاری طرح كاری WSIS ایفا نماید.
7- از ESCAP درخواست می‌كنیم تا پیاده‌سازی طرح كاری منطقه‌ای را هماهنگ سازد و اولویت‌ها را با فعالیت‌های مطرح شده در طرح كاری منطقه‌ای مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، همراه با توجه ویژه به نیازهای كشورهای توسعه نیافته، كشورهای در حال توسعه جزیره ای و كشورهای محصور به خشكی، و با به خاطر داشتن ویژگی و نیازهای كشورهای مختلف هماهنگ نماید.
8- سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوطه به ویژه اعضای گروه كاری ICTs میان سازمانی منطقه‌ای همچنین جامعه مدنی را ترغیب می‌نماییم تا در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی فعالیت‌های مخصوص طرح كاری منطقه‌ای برای تضمین تلاش و استفاده موثر از منابع قابل دسترسی با ESCAP همكاری نمایند.
9- از مؤسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای و داوطلب كمك دعوت می‌نماییم تا مشاركت خود را در تامین مالیه ICTs برای توسعه و اولویت دادن به پروژه‌های طرح كاری منطقه افزایش دهد.
10- از UNESCO, ITU, UNDP/APDIP, ESCAP شامل كمیسیون بین‌المللی اقیانوس‌شناسی (IOC) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تقاضا می‌كنیم تا تلاش‌های خود را در ایجاد ظرفیت و بالابردن آگاهی از بهترین تجربیات و یافته‌ها در زمینه راهبری اینترنت، مكانیزم‌های مالی برای ICTs برای توسعه و استفاده از ICTs برای مدیریت دانایی محور حوادث همانطور كه در كنفرانس‌های زیرمنطقه‌ای یپیشنهاد شده بود، ادامه دهند.


​​