آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان شناسائی مشاور برای ارائه طرح استفاده بهینه از طیف فرکانس کشورICTna.ir -


محتوای این بخش

در این بخش اطلاعات زیر در اختیارتان قرار می‌گیرد:


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درنظر دارد "تهیه و تنظیم طرح بلندمدت نحوه استفاده بهینه از فضای فركانس كشور" در جهت جلوگیری از انحصار در بخش‌های دولتی و غیردولتی با استفاده از فناوری روز را به یک شرکت مشاور ایرانی که دارای تجربیات مشابه و موفق بین‌المللی بوده و یا در قالب یک کنسرسیوم با ماهیت و شخصیت حقوقی ایرانی و با استفاده از همکاری مشاورین معتبر بین المللی به ارائه خدمات خود بپردازد واگذار نماید.


در این مسیر، عمده دغدغه سازمان معطوف به رفع مشکلات مربوط به بازچینی جدول ملی فرکانس کشور بر اساس نیازهای اصولی و بنیادی مربوط به استفاده‌کنندگان عمده به ویژه در محدوده فرکانسی پرمصرف از 30 مگاهرتز تا 3 گیگا هرتز (مشهور به باند طلایی) می‌باشد. در همین راستا، داشتن اطلاعات کافی از مقررات فنی و حقوقی بین‌المللی، مسائل و نیازهای واقعی بهره‌برداران عمده، توانائی ارائه راه کار و رهنمون شدن آن‌ها به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین قابل تامین در امروز و آینده اهمیّت بسیاری دارد.


سازمان تاکید دارد که مشاور از خدمات و همکاری اتحادیه بین‌المللی مخابرات و یک یا چند مشاور معتبر وخبره بین‌المللی نیز استفاده نماید تا امکان بهره‌گیری از تجربیات جهانی و آنچه که بهترین تجربه موجود (Best Practice) در کشورهایی با ساختار و شرایط مشابه میهن اسلامی است فراهم گردد.

​​