آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

صدور پروانه ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای (GMPCS)

محتوای این بخش

در این بخش اطلاعات زیر در اختیارتان قرار می‌گیرد:ICTna.ir - با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پروانه ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای (GMPCS) را به شرکت‌های تخصصی غیر دولتی ایرانی در زمینه ارتباطات مخابراتی با شرایط زیر اعطا می‌نماید.


1-خدمات موضوع پروانه عبارت است از ارائه خدمات تلفنی، نمابر و داده‌ها باسرعت پائین (باند باریک) و خدمات ارزش افزوده مانند پیام کوتاه، توسط ماهواره از طریق پایانه‌های سیار و یا ثابت به مشترکین به صورت فرا کشوری. شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه باید دارای نمایندگی از یکی از شرکت‌های اصلی بین‌المللی ارائه‌کننده خدمات موضوع فوق بوده و از طرف شرکت مزبور اجازه فعالیت و انجام تعهدات مربوط به شرکت اصلی مندرج در پروانه را اخذ نموده باشند.


2-مدت اعتبار پروانه صادره 5 سال خواهد بود و فروش و یا انتقال آن به دیگران مجاز نمی‌باشد.


3-دارنده پروانه می‌تواند در هر زمان به شرط تسویه حساب و انجام تعهدات قراردادی خود با سازمان و مشترکین، پروانه را مسترد نماید.


4-با اعلام این ضوابط هرگونه مجوز قبلی در زمینه ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای از درجه اعتبار ساقط بوده و متقاضیان باید درخواست خود را در چارچوب جدید به این سازمان اعلام نمایند.


5-با صدور پروانه برای هر متقاضی، مجوز واردات تجهیزات انتهایی مشترکین شامل تلفن همراه، پایانه‌های ثابت و متحرک و سیم کارت مربوط به شرکت اصلی تنها برای دارنده پروانه به هر تعداد صادر خواهد شد. در این صورت دارنده پروانه موظف است تا خدمات پشتیبانی تجهیزات ارائه شده را به مدت 5 سال به خریداران ارائه نماید.


6-پروانه به صورت غیر انحصاری بوده و محدودیتی در تعداد آن وجود نخواهد داشت.


7-پروانه محدود به زمان ومقطع خاصی نیست و در هر زمان قابل صدور می‌باشد.


8-شرکت اصلی ارائه کننده خدمات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای باید طی نامه کتبی اعلام نماید که پروانه صادره برای شرکت متقاضی را رویت و تایید نموده و خود را متعهد به اجرای مفاد ذیربط آن می‌داند.


9-دارنده پروانه می‌تواند به منظور فروش خدمات خود در قلمرو نسبت به صدور کارت پیش‌فروش بین‌المللی و یا داخلی و یا از طریق صدور صورت‌حساب اقدام نماید. مبالغ مندرج در صورت‌حساب‌های ارائه خدمات و یا فروش به ریال بوده و درج مشخصات و اطلاعات چاپ شده در آن‌ها در کنار زبان فارسی بلامانع می‌باشد.


10-دارنده پروانه باید تعهد نماید تا مبلغ حق امتیاز پروانه که به تایید هیات وزیران می‌رسد و حق استفاده از فرکانس را در چارچوب مصوبات هیات وزیران به حساب‌های خزانه واریز نماید. مبلغ حق استفاده سالانه از فرکانس در حال حاضر به شرح جدول شماره یک می‌باشد و می‌تواند با تغییرات در مصوبه مذکور دستخوش اصلاحاتی باشد.


11-شرکت متقاضی پروانه باید ضمانت‌نامه‌ای به میزان پانصد میلیون ریال به عنوان حسن انجام تعهدات به سازمان بسپارد. این ضمانت نامه حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ انقضای پروانه و انجام کلیه تعهدات شرکت آزاد خواهد شد. چنانچه در هر زمان شرکت متقاضی بتواند نسبت به تاسیس مرکز پشتیبانی در کشور اقدام نماید و تا زمان برپایی و ارائه خدمات آن با تایید سازمان مبلغ ضمانت‌نامه به نصف کاهش داده خواهد شد.


12-دارنده پروانه باید خدمات پشتیبانی برای مشترکین خود را در تمام ساعات شبانه‌روز در طول مدت اعتبار پروانه فراهم نماید. زبان مورد استفاده در خدمات پشتیبانی می‌تواند علاوه بر زبان فارسی به زبان‌های دیگر نیز ارائه شود. می‌تواند علاوه بر زبان فارسی به زبان‌های دیگر نیز ارائه شود.


13-دارنده پروانه موظف است ارتباط رایگان مشترکین خود را برای دسترسی به خدمات اضطراری، مانند 110 پلیس, اورژانس و آتش نشانی را در خاک جمهوری اسلامی ایران تامین نماید


14-دارنده پروانه موظف است طی قراردادهای رومینگ ارتباط شبکه خود با اپراتورهای تلفن همراه در کشور را برقرار نماید. در صورت صدور پروانه این موضوع عیناً به عنوان تکلیف متقابل به اپراتورهای تلفن همراه کشور توسط این سازمان ابلاغ خواهد شد.


15-دارنده پروانه موظف است کلیه قراردادهای ارائه خدمات، شرایط ضمن عقد، مسئولیت‌های طرفین، نحوه صدور صورت حساب و تسویه امور مالی، معرفی خدمات و خدمات پشتیبانی خود را حسب انتخاب مشترک به زبان فارسی نیز ارائه نماید.


16- دارنده پروانه باید یک نسخه از نمونه قرارداد‌ها و شرایط بهره‌برداری از خدمات خود و تغییرات بعدی آن را قبل از اعمال برای تایید این سازمان ارسال نماید. چنانچه این سازمان تکالیف و یا توصیه‌هایی را در این مورد ضروری بداند مراتب حد اکثر طی مدت 20 روز به دارنده پروانه برای اجرا ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم ارسال پاسخ در طی مدت فوق مراتب به معنی تایید این سازمان محسوب خواهد شد.


17-قیمت فروش خدمات، میزان ودایع، بسته‌های تشویقی و ترغیبی به صورت ساده و شفاف و بدون الزام مشترکین به خرید اقلام دیگر و انجام پرداخت‌های اضافه و بدون پنهان ماندن هزینه‌های دیگر تماماً به ریال از قبل باید به تایید این سازمان رسانده شود. اظهار نظر سازمان حد اکثر طی مدت 20 روز به دارنده پروانه برای اجرا ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم ارسال پاسخ در طی مدت فوق مراتب به منزله تایید این سازمان محسوب خواهد شد.


18-مشترکین و اپراتورهای طرف قرارداد دارنده پروانه می‌توانند شکایات خود را برای رسیدگی به این سازمان ارسال نمایند. انتخاب این سازمان در مقام داوری باید در قراردادها به صراحت با درج نام، نشانی و شماره‌های تماس سازمان قید گردد. احکامی که این سازمان با در نظر داشتن مفاد قراردادهای منعقده و طی مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب خود در مورد داوری و رسیدگی به شکایات صادر می‌نماید برای دارنده پروانه قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.


19-عدم اجرای تعهداتی که در پروانه قید می‌گردد توسط دارنده پروانه و یا شرکت اصلی موجب صدور اخطار، اعلام میزان جبران خسارت، ضبط ضمانت نامه و نهایتاً لغو پروانه حسب مقررات و آئین نامه های سازمان خواهد شد.


20-با صدور پروانه ارائه خدمات موضوع این ضوابط برای شرکت متقاضی، هرگونه تغییرات بعدی در موضوع شرکت ، سهامداران و ترکیب آنها و یا فعالیت‌های تجاری جدید دارنده پروانه باید با اطلاع این سازمان صورت پذیرد.


21-شرکت متقاضی موظف است یک نسخه اصل از گواهی اعطا نمایندگی را به همراه یک نسخه از قرارداد را در اختیار سازمان قرار دهد. همچنین شرکت اصلی باید نامه مبنی بر قبول و انجام تعهدات مربوط به خود مندرج در پروانه که به تایید یکی از دفاتر نمایندگی کشور در خارج رسیده باشد را ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور پروانه به این سازمان ارائه نماید. موارد زیر باید به صراحت در قرارداد و یا سند رسمی دیگری در این زمینه قید شده باشد. اطلاعاتی که با قید محرمانه به این سازمان ارسال می شود در حدود تکالیف قانونی مورد احترام و رعایت خواهد بود.
‌الف- تاریخ انعقاد و مدت قرارداد، شرایط فسخ و یا پایان قرارداد
‌ب- مسئولیت های طرفین نسبت به یکدیگر و مسئولیت های ناشی از ارائه خدمات در خاک جمهوری اسلامی ایران
‌ج- مسئولیت‌ها و انجام تعهدات در مواقع اضطرار (فورس ماژور)
‌د- اسامی صاحبان امضا شركت متقاضی
‌ه- تعهد مبنی بر فراهم نمودن امکانات لازم و در حدود عرف رایج بین المللی برای اعمال نظارت قانونی وکنترل امنیت شبکه (Lawful Interception Systems) برای مراجع قانونی که توسط این سازمان اعلام می‌گردد و تامین آن در تمام طول مدت قرارداد.
‌و- تعهد مبنی بر ارائه کلیه اطلاعات و آمار مربوط به کارکرد مشترکین (CDR) شبکه خود در خاک جمهوری اسلامی ایران به طور ماهیانه و حداکثر یک ماه بعد از انجام آن به این سازمان.
‌ز- اعلام هرگونه تغییری در مفاد قرارداد یا تفاهمات طرفین که مسئولیت های فوق الذکر را تحت تاثیر قرار می دهد ظرف مدت یک هفته به این سازمان.


22-موارد فوق بخش‌های اصلی و مهم پروانه‌ای است که نهایتا صادر خواهد شد.


با توجه به شرایط فوق متقاضیان محترم می‌توانند ضمن مطالعه مصوبه شماره 2/2 مورخ 11/11/1383 کمیسیون موضوع ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در پایگاه اینترنتی این سازمان قابل دسترسی می‌باشد مدارک خواسته شده را برای بررسی و صدور پروانه به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.


هزینه حق استفاده ازفركانس برای ارتباطات همراه بین المللی درسال 1384(جدول شماره یك)


​​