آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

نگاهی به تعرفه‌های تلفن همراه و چگونگی محاسبه آنها

 نحوه محاسبه تعرفه مكالمه تلفن همراه و صدور قبوض، یكی از سوالاتی است كه از طرف مشتركان تلفن همراه مطرح می‌شود.


مدیر كل دفتر بررسی اقتصادی و تعرفه‌های مخابرات شركت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح این موارد و پاسخگویی به سوالات موجود پرداخت.


" محمدجواد دستمالچی " با اشاره به اینكه در قبض تلفن همراه سه نرخ مكالمه وجود دارد، آنها را نرخ مكالمات شهری، بین شهری و بین‌الملل دانست.


وی اضافه كرد: در مكالمات تلفن همراه، برای هر سه حالت برقراری تماس یعنی از تلفن ثابت به همراه، از همراه به همراه و از همراه به ثابت، یك نرخ در نظر گرفته می‌شود.


دستمالچی یادآور شد: در محاسبه مكالمات بین شهری و بین‌الملل، بعد مسافت لحاظ نمی‌شود.


وی با اشاره به مطالب فوق نرخ مكالمات تلفن همراه را به شرح زیر اعلام كرد:
- نرخ مكالمات شهری از ساعت هشت صبح الی ‪ ۲۱‬شب ، هر دقیقه ‪ ۴۴۷‬ریال - نرخ مكالمات شهری از ساعت ‪ ۲۱‬شب الی هشت صبح و در كلیه ساعات روز جمعه و تعطیلات رسمی، هر دقیقه ‪ ۳۵۸‬ریال
- نرخ مكالمات بین شهری از ساعت هشت صبح الی ‪ ۲۱‬شب، هر دقیقه ‪ ۷۶۰‬ریال - نرخ مكالمات بین شهری از ساعت ‪ ۲۱‬شب الی هشت صبح و در كلیه ساعات روز جمعه و تعطیلات رسمی، هر دقیقه ‪ ۵۳۶‬ریال
- نرخ مكالمات بین‌الملل ( مبلغ خارجه) برای كلیه كشورهای جهان (غیر از هشت كشور خاص) از ساعت هشت صبح الی ‪ ۲۱‬شب، هر دقیقه ‪ ۲۰۲۲‬ریال.


- نرخ مكالمات بین‌الملل برای كلیه كشورهای جهان ( به غیر از هشت كشور خاص ) از ساعت ‪ ۲۱‬شب الی ‪ ۸‬هشت و كلیه ساعات روز جمعه و تعطیلات رسمی ایران، هر دقیقه ‪ ۱۹۳۳‬ریال.


- نرخ مكالمات بین‌الملل برای هفت كشور" ویتنام "، " كوبا "،" سورینام"، " گویان فرانسه "، " ریو نیون "، " آنتیل فرانسه " و " والیس و فوتونا" از ساعت هشت صبح الی ‪ ۲۱‬شب، هر دقیقه ‪ ۵۲۴۳‬ریال.


- نرخ مكالمات بین‌الملل برای هفت كشور مذكور از ساعت ‪ ۲۱‬شب الی هشت صبح و كلیه ساعات روز جمعه و تعطیلات رسمی ایران، هر دقیقه ‪ ۵۱۵۴‬ریال.


- نرخ مكالمات بین‌الملل با كشور افغانستان از ساعت هشت صبح الی ‪ ۲۱‬شب ، هر دقیقه ‪ ۲۴۷۷‬ریال.


- نرخ مكالمات بین‌الملل با كشور افغانستان از ساعت ‪ ۲۱‬شب الی هشت صبح و كلیه ساعات روز جمعه و تعطیلات رسمی ایران، هر دقیقه ‪ ۲۳۸۸‬ریال.


مدیر كل دفتر بررسی اقتصادی و تعرفه‌های مخابرات درباره " تعرفه جابجایی " گفت: این تعرفه در حالتی كه مشترك تلفن همراه خود را از محل اولیه به شهر دیگری در داخل كشور منتقل كرده و به وسیله آن با مشتركین دیگر ارتباط برقرار كند محاسبه می‌شود.


وی میزان " تعرفه جابجایی " را ‪ ۸۹‬ریال برای هر دقیقه مكالمه و برای مشتركی دانست كه تلفن همراه خود را جابجا كرده باشد و تاكید كرد: این تعرفه شامل مشتركی كه با تلفن همراه جابجا شده ارتباط برقرار كند نمی‌شود.


دستمالچی درباره " رومینگ بین‌الملل " گفت: اگر مشترك، از تلفن همراه خود در كشورهای دیگر استفاده كند و به وسیله آن تماس بگیرد نرخ بین‌الملل كشوری كه در آن قرار دارد برای وی محاسبه می‌شود.


وی افزود: در این زمینه ، هیچ هزینه اضافه‌ای برای فردی كه از داخل كشور با مشتركی كه تلفن همراه خود را به خارج از كشور انتقال داده تماس بگیرد محاسبه نمی‌شود و برای این فرد همان تعرفه‌های داخل كشور منظور می‌گردد.


دستمالچی گزینه " مبلغ كاركرد " كه در برگه‌های قبض علاوه بر " مبلغ بین شهری " و " مبلغ خارجه " درج شده را همان هزینه مكالمات شهری دانست و گفت: تعرفه ارسال هر پیام كوتاه(‪ (SMS‬نیز معادل ‪ ۳۰‬درصد مبلغ یك دقیقه ارتباط بین شهری تلفن همراه است.


وی درباره " آبونمان " بیان داشت: این هزینه بابت جبران بخشی از هزینه های نگهداری و حفظ ارتباط حقوقی‌مشترك دریافت می‌شود كه در زمان حاضر میزان آن، شش هزار و ‪ ۳۰۰‬ریال برای هر ماه است.


وی با اشاره به اینكه برخی از خدمات ویژه تلفن همراه مانند انتقال و انتظار مكالمه‌رایگان است، خاطرنشان كرد: در بخش " جمع مبلغ خدمات ویژه"، هزینه‌های مربوط به خدمات ویژه غیر رایگان تلفن همراه محاسبه می‌شود.


دستمالچی درباره دریافت " مالیات و عوارض " گفت: بر اساس قانون تجمیع مالیات و عوارض، معادل شش درصد از كل بهای خدمات مخابراتی از مشتركین دریافت می‌شود.


​​