آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبات چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات با حضور دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات به عنوان رییس و دکتر فردیس معاون وزیر و رییس سازمان به عنوان دبیر کمیسیون برگزار شد.
بنا بر این گزارش، وضعیت سابقه واگذاری پروانه "ارائه خدمات فراخوان (پی جو)" و عملکرد شرکت های دارنده پروانه، طرح مشکلات و درخواست های آنان و اتخاذ تصمیم در این خصوص از مصوبات جلسه می باشد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه ضمن بررسی سابقه و چگونگی فراخوان اعطای پروانه "ارائه خدمات تلفن بین الملل" مقرر شد، پیشنهادات و نقطه نظرات جدید از مبادی مربوطه دریافت شود و سازمان از وضعیت اجرایی تمامی پروانه های صادره گزارش کلان ارائه نماید.
این گزارش می افزاید، تاکید بر تدوین و بررسی تعرفه های خدمات مخابراتی و تنظیم این گونه تعرفه ها به عنوان یکی از وظایف قانونی کمیسیون وسازمان از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بوده و در این راستا بر لزوم پیش بینی ساختار تشکیلاتی مناسب به همراه تامین منابع انسانی و اعتباری لازم به منظور ایفای این وظیفه در سازمان تاکید گردید.


به منظور دسترسی به متن کامل مصوبات چهارمین جلسه کمیسیون می توانید به نشانی زیر مراجعه نمایید:


http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=277&ItemID=987


http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=277&ItemID=989


​​