آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان مناقصه شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات

ICTna.ir - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در نظر دارد ، مطالعه ، طراحی ،اجرا و پیاده سازی شبكه ملی اطلاع رسانی مناقصات (موضوع بند الف ماده 23 قانون برگزاری مناقصات)را طبق مشخصات فنی و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه دو مرحله ای به شركتهای معتبر و دارای گواهی صلاحیت و رتبه بندی واگذار نماید.


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) متقاضیان كسب اطلاعات بیشتر میبایست به نشانی تهران ، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه ، ساختمان مركزی سازمان ، ساختمان شماره 6 ، طبقه دوم دبیرخانه اداره كل امور پشتیبانی و رفاه مراجعه نمایند.

 


​​