نام شرکت شمار ه تماس مبلغ (ساعتی) تومان color=#000080>آرمان پردازعرفان 9092303010 300 color=#000080>کیمیا کهکشان 9092303015 300 color=#000080>کیمیا کهکشان 9092303020 300 color=#000080>بانی ساز 9092303132 300 color=#000080>بانی ساز 9092304050 300 color=#000080>فراپویان رایانه 9092302424 300 color=#000080>فراپویان رایانه 9092302425 300 color=#000080>میلاد نور 9092303100 300 color=#000080>آریارسانه تدبیر 9092303001 300 color=#000080>آزاد نت رسانه 9092303555 300 color=#000080>آزاد نت رسانه 9092303500 300 color=#000080>آوای سگال نت 9092303026 300 color=#000080>آیدایران کیش 9092303939 300 color=#000080>ارمغان راه طلایی 9092303839 300 color=#000080>ارمغان راه طلایی 9092303900 300 color=#000080>اطلاع رسان کسری 9092303232 300 color=#000080>افرانت 9092303435 300 color=#000080>افرانت 9092303334 300 color=#000080>افرانت 9092303333 300 color=#000080>اوشن رایانه 9092303230..." /> فهرست شماره تلفن پس پرداخته ISPهای تهرانی - ایستنا

آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فهرست شماره تلفن پس پرداخته ISPهای تهرانی


آژانس خبری
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) در این قسمت فهرست نام و شماره تلفن IN شرکت
های سرویس دهنده اینترنتی (ISP) که در شهر تهران و با استفاده از خطوط شبکه هوشمند
تلفن ثابت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را فراهم ساخته اند را منتشر میکند.


کاربران برای
دسترسی به اینترنت با استفاده از این خدمات میتوانند بدون نام کاربری و کلمه عبور و
تنها با اتصال به شماره های ۱۰ رقمی فهرست زیر از این سرویس استفاده کنند و هزینه
اتصال به اینترنت را دو ماه بعد و در صورتحساب دوره ای خط تلفن خود پرداخت کنند.style="FONT-SIZE: 9pt; WIDTH: 298px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 1797px; TEXT-ALIGN: center"
align=center border=1>
نام شرکت

شمار ه تماس
مبلغ (ساعتی)
تومان
color=#000080>آرمان پردازعرفان 9092303010 300
color=#000080>کیمیا کهکشان 9092303015 300
color=#000080>کیمیا کهکشان 9092303020 300
color=#000080>بانی ساز 9092303132 300
color=#000080>بانی ساز 9092304050 300
color=#000080>فراپویان رایانه 9092302424 300
color=#000080>فراپویان رایانه 9092302425 300
color=#000080>میلاد نور 9092303100 300
color=#000080>آریارسانه تدبیر 9092303001 300
color=#000080>آزاد نت رسانه 9092303555 300
color=#000080>آزاد نت رسانه 9092303500 300
color=#000080>آوای سگال نت 9092303026 300
color=#000080>آیدایران کیش 9092303939 300
color=#000080>ارمغان راه طلایی 9092303839 300
color=#000080>ارمغان راه طلایی 9092303900 300
color=#000080>اطلاع رسان کسری 9092303232 300
color=#000080>افرانت 9092303435 300
color=#000080>افرانت 9092303334 300
color=#000080>افرانت 9092303333 300
color=#000080>اوشن رایانه 9092303230 300
color=#000080>پارس آن لاین 9092303300 300
color=#000080>پارس آن لاین 9092302200 300
color=#000080>پایا شبکه اریا 9092303070 300
color=#000080>پایا شبکه اریا 9092303141 2400
color=#000080>پژواک ارتباط نو اندیش 9092303638 300
color=#000080>پژواک ارتباط نو اندیش 9092303637 300
color=#000080>پژواک ارتباط نو اندیش 9092303636 300
color=#000080>تراشه سبز تهران 9092303800 300
color=#000080>تنویر رایانه 9092303330 300
color=#000080>رای مهر 9092302323 240
color=#000080>رسانه آوا برید 9092303080 300
color=#000080>سرمایه گذاری اوراکل 9092303536 300
color=#000080>سرمایه گذاری اوراکل 9092303537 300
color=#000080>شبکه سازان درسا 9092303003 300
color=#000080>شبکه سازان درسا 9092303002 300
color=#000080>شبکه گستران آریا سامانه 9092303025 300
color=#000080>شبکه گستران آریا سامانه 9092303024 300
color=#000080>فاران رایانه 9092303535 300
color=#000080>فراکوشان رایانه 9092302426 300
color=#000080>فراکوشان رایانه 9092302427 300
color=#000080>کام نت 9092303130 300
color=#000080>کام نت 9092303120 3000
color=#000080>کام نت 9092303110 300
color=#000080>کام نت 9092303111 300
color=#000080>کیانا رایانه خزر 9092303366 300
color=#000080>گسترش ارتباطات سپنتا 9092303200 300
color=#000080>گسترش ارتباطات سپنتا 9092303202 300
color=#000080>مرتبط رایانه افق 9092303235 300
color=#000080>مرتبط رایانه افق 9092303233 300
color=#000080>مرتبط رایانه افق 9092303234 300
color=#000080>مرکز توانا 9092303091 300
color=#000080>مرکز توانا 9092303090 300
color=#000080>مروا سیستم 9092303032 300
color=#000080>مروا سیستم 9092303037 300
color=#000080>مروا سیستم 9092303036 300
color=#000080>مروا سیستم 9092303031 300
color=#000080>مهرگان دانش پژوه 9092303203 300
color=#000080>مهرگان دانش پژوه 9092303201 300
color=#000080>مهرگان دانش پژوه 9092304200 300
color=#000080>ندا رایانه 9092303838 300
color=#000080>ندا رایانه 9092303131 300
color=#000080>نگارستان سپهر 9092303066 300
color=#000080>نگارستان سپهر 9092303060 300
color=#000080>نوید نت 9092304040 300
color=#000080>نوید نت 9092303040 300
color=#000080>نوید نت 9092303030 300
color=#000080>وانا الکتریک 9092303737 300
color=#000080>وانا الکتریک 9092303434
300


​​