آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آگهی مناقصه بین المللی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید 8 سامانه اندازه گیری و جهت یاب ثابت با قابلیت کنترل از دور ازطریق مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر داخلی و خارجی، براساس مفاد قانون مناقصات کشور مقررات و آیین نامه معاملات دولتی وسایر مقررات مربوطه اقدام نماید.
به گزارش ایستنا متن آگهی مناقصه به شرح زیر است:


بسمه تعالی


آگهی مناقصه بین المللی شماره7/84


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به خرید 8 سامانه اندازه گیری و جهت یاب ثابت با قابلیت کنترل از دور VHF/UHF،9 سامانه اندازه گیری و جهت یاب نیمه سیار باند VHF/UHF، 9 سامانه نظارت و پایش شبکه های تلفن همراه، 9 دستگاه اندازه گیری تحلیل گر طیف قابل حمل، 9 دستگاه اندازه گیری مشخصات فرستنده وگیرنده، 9 دستگاه مولد سیگنال RF در باند فرکانسی HF/VHF/UHF و نیز یک سامانه نیمه سیار اندازه گیری و جهت یاب باند SHF با توجه به توصیه نامه های ITU-R و کتاب ITU-Spectrum Monitoring Handbook برابر مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد مناقصه، ازطریق مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر داخلی و خارجی، براساس مفاد قانون مناقصات کشور مقررات و آیین نامه معاملات دولتی وسایر مقررات مربوطه اقدام نماید.
کلیه شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 30 روز، بجز ایام غیر اداری به نشانی: تهران خیابان شهید بهشتی- خ سهند- نبش کوچه کوروش- پلاک ٣٥ (تلفن88113307) مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را مطابق اسناد و شرایط مناقصه و حداکثر تا مدت 30 روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد (بجز ایام غیر اداری) به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 


​​