آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تعرفه های تلفن بیسیم WLL

در كمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، تعرفه مكالمات تلفن ثابت بی‌‏سیم روستایی اعتباری WLL PREPAID مطابق با آیین‌‏نامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏های اجرایی تلفن ثابت مصوب شركت مخابرات ایران اعلام شد.
طبق آمار منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات ، تلفن‌‏های واگذاری در سیستم WLL روستایی تابع مقررات حاكم بر تلفن ثابت عادی خواهد بود و به تلفن‌‏های WLL روستایی كه به صورت اعتباری دایر می‌‏شود ، ودیعه تعلق نمی‌‏گیرد.
این در حالی است كه هزینه نصب تلفن‌‏های فوق مبلغ 50 هزار ریال تعیین شده و شارژینگ این سیستم نیز مبتنی بر محاسبات مربوط به كاركرد تلفن ثابت در سطح كشور خواهد بود.
همچنین ، در این سند تعرفه كارت‌‏های اعتباری و پیش‌‏پرداخت تلفن‌‏های WLL روستایی حداقل 100 هزار ریال و حداكثر 500 هزار ریال در نظر گرفته شده كه عوامل توزیع و فروشندگان كارت‌‏های اعتباری حداكثر تا 3 درصد تخفیف برحسب مورد را از شركت‌‏های مخابرات استانی دریافت خواهند كرد.
طبق این آمار ، تعرفه تعویض سیم كارت سوخته با توجه به شرایط ویژه تلفن‌‏های WLL روستایی مبلغ 2 هزار تومان در نظر گرفته شده و تعرفه ارسال پیام كوتاه به ازاء هر پیام معادل 30 درصد مبلغ یك پالس مكالمه تلفن ثابت محاسبه و از مبلغ كارت‌‏های اعتباری كسر خواهد شد.
گفتنی است ، تعرفه سایر خدمات جانبی مشتركین و سرویس‌‏های ارزش افزوده برابر تعرفه‌‏های مصوب تلفن ثابت خواهد بود.
براساس این گزارش ، تلفن‌‏های WLL اعتباری فاقد آبونمان ماهانه بوده و تامین تجهیزات مربوط به گوشی دیواری WLLSET با رعایت استانداردهای مخابرات انجام و هزینه ان به عهده مشترك است.
لازم به ذكر است ؛ مالیات و عوارض متعلقه باید در شارژینگ مكالمات محاسبه شود و چگونگی برخورد با مشتركین تلفن‌‏های WLL روستایی مطابق با آیین‌‏نامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏های اجرایی تلفن ثابت مصوب شركت مخابرات ایران خواهد بود.

 


​​