آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ICTna.ir - وزارت ICT  تصمیم دارد بنا به وظایف و مأموریت‌های محوله در بسط و گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ضرورت آشنا ساختن جامعه علمی و تخصصی کشور در این زمینه از برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاه‌های آموزشی، نشریات علمی و تخصصی و سایر فعالیت‌های مشابه و مرتبط حمایت کند.

کمک‌های وزارت و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته در چارچوب دستورالعمل چهار ماده‌ای تصویب شد که به شرح زیر است:

ماده ۱: حمایت‌شوندگان‌
الف: کلیه نشست‌های علمی- تخصصی که با عناوین کنفرانس، همایش، سمینار، کنگره و جشنواره توسط دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی- تخصصی، انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های صنفی مهندسی و علمی پیرامون یکی از موضوعات ماده 2 این دستورالعمل برگزار می‌شود.
ب: مجلات و نشریات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی دارای مجوز انتشار از مراکز رسمی کشور

ماده 2: موضوعات نشست‌ها و نشریات علمی تخصصی باید حول یکی از محورهای ذیل باشد:
- علوم و فنون ارتباطی(مخابرات و الکترونیک)
- فناوری اطلاعات، کامپیوتر( سخت‌افزار و نرم‌افزار)
- امور تحقیقاتی معرفی شده توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران‌
- موضوعات پیشنهادی وزارت، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌
- موضوعات نظری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات‌
- مطالعات اقتصادی و مدیریت صنعتی مرتبط باICT
- موضوعات مرتبط با ماموریت‌های سازمان فضایی و تنظیم مقررات‌
- موضوعات مرتبط با پست و پست‌بانک‌
تبصره: بررسی و تایید درخواست موضوع و برگزارکننده پس از استعلام از واحد ذی‌ربط به وسیله معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت انجام می‌شود.

ماده 3 الف: بررسی درخواست بند الف ماده یک منوط به شرایط زیر است:
- ارسال آخرین فراخوان سمینار، همایش و کنفرانس/ کارگاه آموزشی‌
- ارسال پنج مجموعه از انتشارات
( soft ِ hard copy ) به معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل‌
- صدور مجوز شرکت حداقل 10 نفر از مجموعه وزارت با معرفی به معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت‌
ب: بررسی درخواست بند ب ماده یک منوط به ارسال حداقل 20 نسخه هر انتشار در سال به معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل‌

ماده 4: میزان کمک به هر مورد به شرح زیر و یکبار در سال از محل بودجه یک درصد وزارت (تبصره ذیل ماده 14 اساسنامه شرکت‌ها) تامین و پرداخت می‌شود:
الف: سقف پرداخت به سمینار، همایش، کنفرانس، کنگره و جشنواره به ازای هر روز 50 میلیون ریال و حداکثر سه روز است.
سقف پرداخت به کارگاه‌های آموزشی به ازای هر روز 30 میلیون ریال و حداکثر سه روز است.
ب: سقف پرداخت به نشریات‌
علمی- ترویجی به ازای هر بار- انتشار در سال 30 میلیون ریال‌
سقف پرداخت به نشریات‌علمی- پژوهشی به ازای هر بار- انتشار در سال 40 میلیون ریال‌
تبصره ۱: پس از بررسی و تایید موضوع توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل، امور مالی وزارت موظف به پرداخت به حسابی است که توسط درخواست‌کننده اعلام می‌شود.
تبصره 2: میزان پرداخت سالانه 10 درصد افزایش می‌یابد.
تبصره 3: برای پرداخت به مجلات علمی- ترویجی با توجه به ضرورت انتشار گزارشات فنی مجموعه وزارت از روابط عمومی وزارت نیز استعلام می‌شود.

ماده 5: سایر موارد خارج از این دستورالعمل از نظر موضوع، مبلغ و درخواست‌کننده مستقیماً توسط مقام محترم وزارت تصمیم‌گیری و جهت اجرای به معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل ابلاغ می‌شود.
این دستورالعمل مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره بوده و در تاریخ 19/1/1385با حضور مقام محترم وزارت به تصویب شورای معاونان وزارت رسیده و از این تاریخ قابل اجراست.

 


​​