آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

بررسی مجوزهای SAP،ICP،ISP و IDC در کمسیون تنظیم مقررات رگولاتوری

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هفتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این سازمان به منظور بررسی سابقه اعطا پروانه ارائه خدمات انتقال عمومی داده ها از طریق ماهواره ای (SAP) و خدمات مربوط به فضای سایبر (ICP، ISP ،IDC) و همچنین ارائه گزارش تکمیلی رگولاتوری از امکانات قابل تخصیص شرکت زیر ساخت در زمینه خدمات تلفن بین الملل و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برخورد با استمرار فعالیت شرکت های دارای مجوز موقت یک ساله تشکیل گردید.

به گزارش ایستنا در این جلسه ، کمیسیون ضمن بررسی تعریف پیشنهادی سازمان در مورد، "تعرفه پایه ای (عمومی)" و تبادل نظر پیرامون" مبانی مبحث تعرفه ها و وظائف کمیسیون و سازمان در این راستا"، پیشنهاد سازمان در زمینه شرایط عام حاكم بر تمامی پروانه های صادره نیز ارائه گردید.
این گزارش می افزاید، سازمان موظف شد، نسبت به چگونگی ارائه خدمات به شرکت های دولتی متقاضی ایجاد نقاط اتصال بین المللی ASP) توسط شرکت های دارنده پروانه SAP پیشنهاد مشخصی را برای طرح در کمیسیون تهیه نماید.


به منظور دسترسی به متن کامل مصوبات، می توانید به نشانی زیر مراجعه نمایید:
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1021
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1022


​​