آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای انتخاب پیمانکار تعیین استانداردهای دستگاههای مخابراتی،پستی و IT

ICTna.ir - در راستای اجرای بند 2 ماده 6 اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مبنی بر اعمال استانداردها ضوابط و نظام های كنترل كیفی و تائید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات، توسعه و بهره برداری از شبكه های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات كشور این سازمان در نظر دارد از پیمانكاران داخلی وخارجی كه دارای بخش Test-Body و آزمایشگاه معتبر (Accredited) هستند و در زمینه های تعیین استانداردهای دستگاه های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات (اعم از تجهیزات رادیوئی، انتقال، سویچ، فیبرنوری، فنآوری اطلاعات و تجهیزات پستی)؛ تهیه دستورالعمل های آزمایش دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی وفنآوری اطلاعات بر اساس استاندارد و انجام آزمایش نمونه ای دستگاه ها (Type Approval) در آزمایشگاه (داخل و یا خارج از كشور) فعالیت دارند، دعوت به همكاری نماید.


علاقه مندان به منظور آگاهی از متن کامل فراخوان، به پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir مراجعه نمایید.

 


​​