آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دستورالعمل واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی

دستورالعمل واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی اعلام شد.

به گزارش فارس، طبق این دستور‌العمل تعریف تلفن اینترنتی بدین شرح است: برقراری ارتباط تلفنی به صورت تلفن با تلفن( Phone-to-Phone)و یا با كامپیوتر با تلفن ( Phone-to-PC) از طریق شبكه عمومی اینترنت با ستفاده از روشهای سوئیچینگ بسته ای (Packet Switching) و بدون كاربرد خطوط تخصیص یافته و مجزا برای ارتباطات داده ای را تلفن اینترنتی می نامیم .
همچنین منظور از خدمات تلفن اینترنتی نیز ارائه خدمات برقراری تماس تلفن اینترنتی از مبدابه نقاط دور دست بصورت تماس داخل به داخل و یا داخل به خارج كشور است. موسسه نیز به هر شركت یا سازمان كه دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز ارائه خدمات اینترنتی می باشد اطلاق می‌شود.
براساس این گزارش ضوابط مربوط به واگذاری خدمات اینترنتی به بخش خصوصی بدین شرح است:
1- ارائه این خدمات منوط به اخذ مجوز از شركت مخابرات ایران خواهد بود .
2- كیفیت این خدمات بایستی مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد .
3- موسسه ملزم به رعایت سقف تعرفه های مصوب شركت مخابرات ایران می باشد .
4- موسسه به اقداماتی از قبیل تهیه چاپ و عرضه كارتهای پیش فروش (Prdpaid card) از طریق اینترنت و صفحاتWeb و روشهای دیگر پیش فروش خدمات مطابق قوانین و مقررات كشور بوده و پاسخگوی اقدامات خود می باشد .
5- مجوز صرفا' به موسساتی كه دارای مجوز ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ( رسا ) می باشند داده می شود .
6- در صورت عدم رعایت هر یك از بندهای این ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد .
7- رسیدگی به اختلافات موسسات با شركت مخابرات ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد . مرجع حل اختلاف مشتركین و موسسه شركت مخابرات ایران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد .
8- حداكثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و یا دیجیتال) مورد تقاضای هر موسسه باید متناسب با پهنای باند خط ارتباطی دیتای آن موسسه بوده و سقف آن توسط شركت مخابرات ایران مشخص می گردد .
9- هزینه های دریافتی شركت مخابرات ایران در قبال خدمات و مجوزهای ارائه شده به موسسه در زمینه تلفن اینترنتی مطابق تعرفه های مصوبه شركت خواهد بود .
10- امور ارتباطات دیتا بعنوان نماینده شركت مخابرات ایران مجری مفاد این ضوابط خواهد بود .
11- كلیه خطوط تلفنی آنالوگ و یا دیجیتال مانند (1E) بصورت یكطرفه به سمت موسسه خواهد بود .
12- ارائه خدمات عمومی ارتباط از خارج به داخل و همچنین ارتباط تلفنی راه دور و بین الملل از مسیرهای مستقل از اینترنت بصورت تخصیص یافته( Dedicated) از طریق سوئیچینگ مداری (Circuit Switch) و یا بصورت سوئیچینگ بسته ای ( Packet Switching ) مشمول قانون شبكه های مخابراتی بوده و تنها با كسب مجوز از شركت مخابرات ایران انجام پذیر خواهد بود .
13- شركتهای مخابرات استانها موظفند همكاریهای لازم را در واگذاری خطوط مورد تقاضای موسسه در قبال اخذ هزینه معمول كنند.


​​