آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

منبع: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)


ماده ‌١ـ هدف از تشكیل شورای عالی فناوری اطلاعات كه در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و كاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف می‌باشد.

ماده ‌٢ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
‌١ ـ تدوین اهداف كلان و راهبردی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در كشور
‌٢ ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به كارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
‌٣ ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف كشور در نظام جامع یادشده
‌٤ ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
‌٥ ـ تدوین برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور
‌٦ ـ تدوین برنامه‌های همكاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

ماده ‌٣ـ ریاست شورای عالی بر عهده رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ‌٤ ـ تركیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
‌١ ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی)
‌٢ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
٣ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
‌٤ ـ وزیر بازرگانی
‌٥ ـ وزیر صنایع و معادن
‌٦ ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
‌٧ - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
‌٨ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
‌٩ - وزیر آموزش و پرورش
‌١٠ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
‌١١ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌١٢ـ وزیر  اطلاعات
13- وزیر كشور
14- رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
15- سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رییس جمهور
تبصره ـ وزرای ذیربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده ‌٥ ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست‌های كلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

ماده ‌٦ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم رییس جمهور منصوب می‌شود.

ماده ‌٧ ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشكیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رأی نصف بعلاوه یك اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ‌٨ ـ شورای عالی می‌تواند كارگروه‌های تخصصی تشكیل دهد. شرح وظایف و نحوه تشكیل این كارگروه‌ها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ‌٩- دبیرخانه شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره كاری و انجام فعالیت‌های موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.

 


​​