آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

لایحه وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات و تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن

منبع: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)


لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن كه شور دوم آن در كمیسیون مشترك صنایع و معادن و اجتماعی به عنوان كمیسیون اصلی  به شرح زیر به تصویب رسیده و در تاریخ  7/7/1381  به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. 
 لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن


 


      ماده 2-به منظور اعمال حاكمیت بر طیف فركانس و حفاظت از حقوق رادیویی كشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمركز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی،. انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور، ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‌رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های اطلاعات دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امكانات و خدمات ارتباطی مذكور، هماهنگی آخرین پیشرفت‌های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، به موجب این قانون، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر می‌یابد. كلیه وظایف ، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.


   ماده 3-وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:


 الف:تدوین سیاست‌ها و ضوابط كلی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ب:سیاستگذاری و برنامه‌ریزی كلان و هدایت و نظارت بر شبكه‌های پست بانك و مخابراتی و فناوری اطلاعات كشور.


 ج:ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبكه‌های مادر پستی و مخابراتی كشور


 د:تنظیم، مدیریت و كنترل فضای فركانسی كشور و تدوین مقررات و تصویب ظوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فركانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظازت حاكمیت بر طیف و جدول ملی فركانس كشور


 ه:زمینه‌سازی برای مشاركت بخش تعاونی خصوصی در طراحی، مهندسی نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری شبكه‌های پستی و مخابراتی كشور و ایجاد بهره‌برداری شبكه‌های غیر مادر


 و:فراهم نمودن زمینه مشاركت بخش تعاونی و خصوصی در ایجاد و اداره بهره‌برداری از شبكه پستی كشور و ارائه خدمات خاص


 ز:نظارت كلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست بانك، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات


 ح:صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی فناوری اطلاعات در سطح كشور


 ط: طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات كشور


 ی:توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در كشور و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط


 ك:حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربرد آنها


 ل:تدوین و پیشنهاد استانداردهای مالی مربوط به ازتباطات و فناوری در امور ذیربط


 م:اعمال استانداردها، ظوابط و نظام‌های كنترل كیفی و تایید نمونه تجهیزات Type Approve در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبكه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در كشور


 ن:فراهم نمودن زمینه مشاركت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات


 س:تدوین ظوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاكم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت تصویب


 ع:عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دوجانبه پستی و پست بانك و مخابراتی و فناوری اطلاعات


 ف:تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر كلیه امور مربوط به آن


 ص:حفاظت و حراست از انواع مراسلات و امانات پستی و عدم ضبط و افشای آنها و همچنین مكالمات تلفنی و مبادلات شبكه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون


   ماده 4- به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و كاربردی قلمرو و همچنین گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات تشكیل می‌گردد.


 الف-ریاست شورای عالی با رییس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهند داشت.


 ب-دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم ریاست جمهور منصوب می‌شود.


 ج-تركیب اعضای شورا و شرح وظایف تفصیلی و اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.


 د-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موظف است تشكیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط ، ردیف مستقل در نظر بگیرد.


 ه – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات :
1-تصویب اهداف كلان و استراتژیك توسعه فناوری اطلاعات در كشور
2-سیاستگذاری و تصویب راهبردهای لازم برای گسترش بكارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
3-تمهید و تصویب نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف كشور در نظام جامع مذكور
4-تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
5-تصویب برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور
6-تصویب برنامه‌های همكاری‌های ارتباطات بین‌الملل در قلمرو فناوری اطلاعات


   ماده5-كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیارات و وظایف ذیل تشكیل می‌گردد:
 الف – اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی كشور
 ب-مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش ارتباطی كشور یا بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی و خارجی
 ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها ونرخ‌های كلیه خدمات ارتباطی
 د-تدوین و اعمال مقررات ارتباطی كشور و نظارت بر حسن اجرای آن
 ه-سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فركانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز
 و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری


   ماده 6-كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر تشكیل می‌گردد:
 الف – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئیس)
 ب – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و راتباطات رادیویی(دبیر)
 ج – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
 د- نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی
 ه – سه نفر صاحبنظر با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران


تبصره آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز كار كمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.


   ماده 7 – در جهت اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رایویی و ایفای وظایف ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس می‌شود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.


   تبصره 1 – دبیرخانه كمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشكیل می‌گردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.


   تبصره 2-سازمان مذكور كه وظایف و اختیارات حاكمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفا خواهد كرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و ارتباطات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه كل كشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.


   تبصره 3-اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید


   ماده 8-به منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی ، علمی ، و فناوری كشور شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشكیل می‌گردد:


 الف-سیاستگذاری كلان برای استفاده از فناوری‌های قضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو


 ب-سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی


 ج-ایجاد و هماهنگی لازم میان كلیه دستگاه‌های ذیربط


 د-تایید و تصویب برنامه‌های مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی


 ه-تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی كشور


 و-هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا


 ز-تعیین خط مشی در مورد همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده


   تبصره 1- تركیب اعضای شورای عالی و آیین نامه آن ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


   تبصره 2-دبیرخانه شورای عالی در سازمان ارتباطات فضایی ایران تشكیل و رییس سازمان ارتباطات فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.


   ماده 9-به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی كشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از دور و تقویت شبكه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج كشور و تجمیع فعالیت‌های حاكمیتی مركز سنجش از دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات تابعه، سازمان ارتباطات فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل می‌گردد.


   سازمان مذكور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.


   اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


   ماده 10-هركس به تمام یا قسمتی از امكانات، تاسیسات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به شبكه‌های عمومی پست، پست بانك، خدمات هوایی(پیام)، مخابرات، اطلاع‌رسانی، مایكروویو، مراكز فركانسی، خطوط انتقال مخابرات(كابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ای و سنجش از دور اعم از دولتی و غیردولتی كه حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحو صدمه وارد نماید به جبران خسارت وارده با تاسیسات و تجهیزات مذكور ملزم می‌گردد.


   ماده 11-به منظور صیانت از منابع ملی نیل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالا بردن بازده ملی و بازده بخش شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی  وزیرارتباطات و فناوری  اطلاعات می‌تواند موارد زیر را به اجرا گذارد:


 الف - جابجایی اعتبارات شركت‌های مخابرات استانی و ایران به یكدیگر در چارچوب سهم دولت.


 ب-وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شركت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شركت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی  محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شركت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی‌باشد.


 ج-وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نسبت به جابجایی و انتقال نیروی انسانی امكانات و تجهیزات اداری منابع مالی و اعتباری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به شركت‌ها سازمان‌ها و مراكز وابسته و رفع نیازهای ستاد وزارتخانه یا بخش‌های مختلف تابعه اقدام نماید.


 د-شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت بر شركت‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسلزم ذكر نام است.


   ماده 12- شركت‌ها و سازمان‌ها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شركت یا سازمان و یا مركز دودرصد از بودجه خود را برای فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه  ارتباطات و فناوری اطلاعات پشتیبانی صادران و توسعه منابع انسانی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی كشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی كشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهند.


   ماده 13- شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداكثر ظرف شش ماه پس از تصوِیب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده(2)   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیردولتی حذف وظایف تكراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذیربط به تفكیك وظایف ملی و استانی ( واحد ستادی و استانی )و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یكصدو سی و سوم (133)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


   ماده 14-به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجازه داده می‌شود در سال 1382 حسب پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجایی تغییر ردیف كاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی كه حداكثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود اقدام نماید.


   ماده 15-این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و از تاریخ تصویب آن كلیه قوانین ( از جمله قانون تاسیس شورای عالی انفورماتیك مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب اسلامی و قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی غیرحرفه‌ای (آماتوری ) مصوب1345/12/1 مجلس سنا و شورای ملی ) در موارد مغایر با مفاد این قانون لغو می‌گردد.    ماده 1-نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرنبط با صنایع الكترونیك ، مخابرات ، ارتباطات رادیویی و رایانه‌ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست بانك و سنجش از راه دور ، در امور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علائق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، كاهش مسافرت‌های غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذكور و هماهنگ كردن نام و عنوان این دستگاه متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن و تعیین وظایف و اختیارات و تجدید تشكیلات آن به شرح مواد آتی تدوین می‌شود.


​​