آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت ‏

منبع: هفته نامه تخصصی عصر ارتباط


كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آئین نامه ‏ارائه خدمات اینترنت را در 3 بخش تامین ، توزیع و عرضه ‏به تصویب رساند. ‏

 به گزارش عصر ارتباط، در آئین نامه ارائه خدمات ‏اینترنت در كشور با ارائه تعریف بخش تامین كننده،      ‏توزیع كننده و عرضه كننده اینترنت نحوه فعالیت این  3   ‏بخش و ساختار ارائه خدمات اینترنت مشخص‌ شده است. در این ‏آئین نامه تامین كننده اینترنت به شركتی گفته می‌شود كه ‏پهنای باند لازم برای برقراری ارتباط با شبكه جهانی ‏اینترنت از طریق دروازه‌های ارتباطی بین الملل را تامین ‏می‌كند. تامین كننده اینترنت مجاز است در محدوده كل كشور ‏فعالیت كند. ‏
 ‏ تامین اینترنت انحصارا در اختیار دولت قرار گرفته ‏است و شركت مخابرات ایران (از طریق شركت‌های زیر مجموعه) ‏عملا تنها متولی قانونی برای تامین اینترنت از طریق ‏دروازه‌های بین‌الملل شناخته شده است. ‏
 همچنین دراین آئین‌نامه، توزیع كننده اینترنت به ‏شركت‌هایی اطلاق می‌شود كه ارتباط اینترنت از طریق   تامین ‏كننده (متولی‌ بخش دولتی) ایجاد كرده و پهنای باند دریافتی ‏را به صورت عمده فروشی به بهره‌برداران اصلی ارائه ‏می‌كند. از همین رو طبق مفاد آئین نامه تصویب شده از سوی ‏كمیسیون تنظیم مقررات، توزیع اینترنت در كشور بصورت ‏رقابتی در اختیار بخش غیر دولتی خواهد بود و در محدوده ‏استان اجازه فعالیت دارند. ‏
 در صورتی كه یك توزیع كننده بخواهد در بیش از یك ‏استان فعالیت كند برای فعالیت در هر استان باید مجوز ‏جدید دریافت كند. ‏
 این در حالی است كه شركت‌های دولتی مخابراتی استان در ‏حال حاضر در بخش توزیع اینترنت مجاز به فعالیت هستند. به ‏همین دلیل در آئین نامه تامین و توزیع و عرضه خدمات ‏اینترنت پیش بینی شده است در صورتی كه در یك استان یا ‏منطقه بیش از 3 توزیع كننده شروع به بهر‌برداری فعال ‏كنند شركت‌های مخابراتی استان مجاز به انعقاد یا تمدید ‏قرار داد توزیع اینترنت نخواهند بود و حداكثر دو سال ‏مهلت خواهند داشت تا با بهره برداران اصلی و نهایی در ‏آن استان فسخ قرارداد كنند. ‏
 براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ‏رادیویی موظف شده است تاریخ شروع بهره برداری و تعداد ‏و توزیع كنندگان در هر استان را رسما اعلام كند. ‏
 طبق آئین نامه مصوب كمیسیون تنظیم مقررات و ‏ارتباطات رادیویی عرضه كننده اینترنت به شركت‌هایی گفته ‏می‌شود كه اقدام به فروش پهنای باند اینترنت به ‏بهره‌برداران نهایی به صورت خرده فروشی می‌كنند. از همین رو ‏شركت‌های عرضه كننده اینترنت پهنای باند مورد نیازشان را ‏از تامین كننده دریافت و به صورت خرده فروشی به بهره ‏برداران نهایی ارائه می‌دهند. ‏
 براساس این آئین نامه عرضه اینترنت در كشور به صورت ‏رقابتی در اختیار بخش غیر دولتی خواهد بود كه ضوابط این ‏بخش طبق بند‌های "ب" و "ج" ضوابط شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی در مورد شركت‌های رسا (‏ISP‏) و  كافی نت (‏Cofeenet‏) ‏تعیین می‌شود. عرضه كنندگان اینترنت مجازند در محدوده ‏استان فعالیت كنند. ‏
ضوابط صدور مجوز توزیع كنندگان اینترنت
 شركت‌های غیر دولتی ایرانی در صورت دارا بودن شرایط ‏عمومی و فنی و مالی می‌توانند مجوز توزیع كننده اینترنت را ‏با اعتبار دو ساله از رگولاتوری دریافت كنند. ‏
 شرایط عمومی قید شده در آئین نامه به منظور صدور ‏مجوز توزیع كنندگی اینترنت حداقل یكی از اعضاء هیئت ‏مدیره باید دارای مدرك كارشناسی یا بالاتر در رشته‌های ‏مرتبط با فناوری اطلاعات باشد. ‏
 این در حالی است كه تدین به یكی از ادیان و مذاهب ‏رسمی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محكومیت كیفری ‏از دیگر شرایط عمومی اعلام شده برای صدور مجوز است. ‏
ضوابط فنی پروانه توزیع كننده اینترنت
 حداقل پهنای باند لازم برای شركت‌های توزیع كننده ‏اینترنت براساس استان محل فعالیت تعیین می‌شود كه این ‏میزان برای استان تهران حداقل 34 مگابیت بر ثانیه و ‏برای سایر استان‌ها حداقل 8 مگابیت بر ثانیه اعلام شده ‏است. ‏
شركت‌های متقاضی پروانه توزیع اینترنت باید طرح نقاط ‏توزیع و گسترش‌های بعدی آن را قبل از دریافت مجوز در هر ‏استان تهیه و به تایید سازمان تنظیم مقررات برسانند. ‏
 دارندگان پروانه توزیع اینترنت مجاز هستند عرضه ‏اینترنت را از طریق ارائه كنندگان مجاز خدمات ‏ADSL‏ به ‏مشتركان خانگی ارائه كنند. ‏
 این درحالی است كه ارائه خدمات تلفن اینترنتی (‏VOIP‏) ‏تنها در صورت اخذ مجوز از نهاد‌های مربوطه مجاز اعلام شده ‏است. ‏
 همچنین توزیع كنندگان در صورت رعایت مشخصات فنی و ‏كیفیت خدمات (‏SLA‏) آنچنان‌ كه در آئین نامه قید شده است ‏،مجاز به فعالیت هستند. ‏
ضوابط مالی
 توزیع كنندگان برای ارائه خدمات موضوع این ‏آئین‌نامه باید مبلغ یك میلیون ریال به ازاء ارتباط كمتر ‏از 34 مگابیت بر ثانیه و 2 میلیون ریال برای ارتباط 34 ‏مگابیت بر ثانیه و بالاتر به عنوان حقوق ناشی از اعطای ‏پروانه به سازمان تنظیم مقررات پرداخت كرده و در ‏ارائه خدمات خود موظف به ارائه تعرفه‌های یكسان برای ‏تمام عرضه كنندگان با رعایت اصل عدم تبعیض هستند. ‏
ضوابط حقوقی و لغو مجوز
 پس از اتمام اعتبار دو ساله مجوز در صورتی كه   ‏توزیع كننده از مفاد این آئین نامه عدول نكرده باشد ‏ودلیلی برای لغو مجوز وجود نداشته باشد اعتبار مجوز ‏برای دو سال دیگر تمدید می‌شود. تمدید مجوز بدفعات مكرر ‏مجاز اعلام شده است. در صورتی كه توزیع كننده اینترنت ‏ظرف 3 ماه پس از صدور مجوز، فعالیت خود را طبق آئین ‏نامه شروع نكنند رگولاتوری مجوز صادره را باطل می‌كند. ‏
 چنانچه ارائه كنندگان خدمات مبادرت به ورود ‏ترافیك بین‌الملل از طریق پهنای باند اینترنتی به كشور كنند ‏شرایط لغو مجوز آنها هم از سوی رگولاتوری فراهم می‌شود. ‏
 این در حالی است كه تخلف از مفاد آئین نامه و سایر ‏قوانین و مقررات حاكم بر این موضوع از سوی  توزیع ‏كنندگان برای بار اول منجر به ارسال اخطاریه كتبی از ‏سوی رگولاتوری می‌شود و در صورت تكرار تخلف برای بار دوم ‏یا عدم توجه به اخطاریه مرحله اول بدون نیاز به ارسال ‏اخطاریه مجدد، مجوز صادره برای مدت 30 روز به حالت ‏تعلیق در آمده و خدمات موضوع مجوز قطع می‌شود. ‏
 در صورت تداوم تخلف برای بار سوم یا عدم رفع مورد ‏تخلف در مدت تعیین شده پروانه از سوی رگولاتوری لغو ‏خواهد شد. ‏
نحوه فعالیت و ارتباط متقابل میان تامین، توزیع و عرضه
 آئین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی اولین ‏آئین نامه‌ای است كه به توافق‌نامه سطح خدمات (‏SLA‏) ‏اشاره كرده است. ‏
 چنانچه هر سه بخش تامین و توزیع و عرضه موظف به ‏ارائه ‏SLA‏ شده‌اند طبق مفاد این آئین نامه تامین كنندگان ‏موظف هستند پهنای باند اینترنتی مورد درخواست      توزیع ‏كنندگان را در مقصد تحویل دهند. از همین رو شركت مخابرات ‏ایران (از طریق شركت‌های زیر مجموعه خود یا نمایندگی‌ها) ‏باید تسهیلات لازم را برای ایجاد محیط انتقال در اختیار ‏توزیع كنندگان و عرضه كنندگان قرار دهد. ‏
 توزیع كنندگان مجاز هستند پهنای باند مورد نیاز خود ‏را تنها از طریق تامین كننده (بخش دولتی) تهیه كنند. ‏
 همچنین می‌توانند در هر استان بیش از یك مركز داشته ‏باشند وارتباط بین مراكز باید از طریق دارندگان مجوز ‏تامین ارتباط انجام شود. ‏
 در این آئین نامه شركت‌های مخابرات استانی یا شركت ‏زیر ساخت یا هر شركت عاملی كه محور برقراری تامین ‏ارتباط در سطح شهر، استان و كشور است به عنوان دارنده ‏مجوز تامین ارتباط شناخته می‌شود. ‏
 این در حالی است كه برقراری ارتباط بین  توزیع ‏كنندگان و عرضه كنندگان نیز باید از طریق دارندگان ‏مجوز ارتباط صورت گیرد. ‏
 براساس این آئین نامه، توزیع كنندگان مجاز به ایجاد ‏مركز مبادله اینترنت (‏IX‏) برای مبادله ترافیك اینترنت ‏درسطح شهر یا استان هستند. ‏
 مركز مبادله اینترنت (‏IX - Internet exchange‎‏) به مكانی ‏گفته می‌شود كه برای تعیین مسیر تبادل اطلاعات روی شبكه ‏اینترنت از طریق كنترل آدرس‌ها برای بدست آوردن مسیر ‏كوتاه و بهینه بوسیله تجهیزات سخت افزار و نرم‌افزار خاص ‏است.‏
آنچه گذشت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور ‏ساماندهی ارتباطات اینترنت كه پیش از این توسط ‏دارندگان مجوز ‏ICP ‎، ‏ISP‏  و شركت فناوری اطلاعات عرضه ‏می‌شد آیین‌نامه جدید مقررات تامین، توزیع و عرضه خدمات ‏اینترنت در كشور را در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ‏رادیویی به تصویب رساند. این آیین‌نامه در 10 ماده به ‏تصویب كمیسیون رسیده است. این در حالی است كه اولین ‏مقررات و ضوابط در مورد خدمات رایانه‌ای توسط شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی در سال 80 به تصویب رسیده بود كه در ‏این مصوبه 3 سطح از ارائه كنندگان خدمات شبكه تحت ‏عناوین ‏ASP ‎، ‏ISP‏ و كافی نت نام برده شده است. ‏
 ASP‏ به موسسات و شركت‌هایی اطلاق می‌شود كه نقطه تماس ‏بین‌الملل برای ارتباط اینترنت را ایجاد می‌كردند. همچنین ‏براساس ضوابط صدور مجوز تامین كنندگان ارتباط اینترنت ‏پرظرفیت كه پیش از این به تصویب شركت مخابرات ایران ‏رسیده بود شركت‌هایی تحت عنوان ‏ICP‏ وارد عرصه ارائه ‏خدمات اینترنت شده بودند. تصویب آیین‌نامه جدید در ‏كمیسیون تنظیم مقررات شرایط جدیدی را به منظور صدور ‏پروانه برای توزیع‌كنندگان اینترنت رقم زده است.‏


​​