آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

رگولاتوری طرح تغییر تکه باندهای فرکانسی GSM 1800 را تصویب کرد

ICTna.ir - با توجه به نیاز روز افزون بازار ارتباطات عمومی كشور به گسترش شبكه های تلفن همراه،  هدایت این بازار به سوی ایجاد رقابت سالم و با هدف دستیابی به افق توسعه همه جانبه كشور طی برنامه های ملی توسعه و تامین امكان بهره برداری فنآوری تلفن همراه GSM از جفت تكه باندهای فركانسی MHz1880 – 1805 / MHz 1785 – 1710 و امكان بهره برداری از جفت تكه باندهای فركانسی MHz1880 – 1805 / MHz 1785 – 1710 در شبكه های تلفن همراه نسل های بالاتر از نسل دوم و همچنین عدالت در تقسیم منبع طیف فركانس امواج رادیویی و تناسب تعداد شركت های عامل متصور برای فعالیت در بازار ارتباطات داخلی و مدیریت موثر و به روز بازار ارتباطات تلفن همراه كشور و با توجه به لزوم هماهنگی در سطح ملی و بین المللی كاربری طیف فركانس امواج رادیویی و اجرای تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گذشته به منظور تخصیص باند فركانسی به شركت های ارتباطات سیار و ایرانسل"طرح تغییر تكه باند های فركانسی به GSM 1800" در جلسه شورای معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسید.


برای دریافت متن كامل این مصوبه اینجا را كلیك كنید


​​