آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متمم سند تعرفه های خدمات مخابراتی و امكانات مرتبط (ویژه شركت فنآوری اطلاعات)

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها، برخی موارد به مفاد مندرج در سند تعرفه خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط اضافه می شود.
بر اساس این گزارش، تعرفه قیمت پایه عرض باند 64 کیلو بایت بر ثانیه نقطه به نقطه شهری که توسط شرکت فنآوری اطلاعات عرضه می شود، 560/340 ریال تعیین شده است و تعرفه حق عبور VOIP دریافتی از ICP ها برابر با ما به التفاوت تعرفه تلفن اینترنتی بین الملل و تعرفه اینترنت می باشد.
بر اساس این گزارش، تمامی تخفیف های مصوب برای ارائه خدمات اینترنت شرکت فنآوری اطلاعات فقط تا پایان سال 1385 قابل اجرا می باشد و از ابتدای سال آینده اعمال تخفیف ها لغو خواهد شد.


علاقه مندان می توانند به منظور دسترسی به متن تعرفه ها به نشانی زیر مراجعه نمایند:http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=283&ItemID=1094
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=283&ItemID=1095


​​