آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن مصوبه "نحوه صدور مجوز به سیستم های نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه در باند فركانسی 2/58 - 2/57 گیگاهرتز"

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان با در نظر گیری 6 پیش شرط زیر "نحوه صدور مجوز به سیستم های نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه در باند فركانسی 2/58 -2/57 گیگاهرتز" را تصویب نمود:


الف) تخصیص باند فركانسی 2/58 -2/57 گیگاهرتزبه سرویس های رادیویی اكتشاف زمین، ماهواره ای (غیر فعال)، ثابت، بین ماهواره ای، متحرك، تحقیق فضایی (غیر فعال) با اولویت اول؛
ب) توصیه مقررات رادیویی بین الملل در RR No.5.547 برای دسترس بودن باند فركانسی2/58 -2/57 گیگاهرتز برای كاربری با تراكم زیاد(High density)؛
ج) به اوج رسیدن تلفات انتشاری فضای آزاد در فركانس 58 گیگا هرتز و ویژگی مناسب باند فركانسی موضوع این مصوبه برای استفاده توسط لینك های رادیویی دیجیتال برد كوتاه با تراكم كاربری زیاد؛
د) امكان ساخت آنتن های كوچك با بهره توان بزرگ در محدوده فركانسی موضوع این مصوبه كه به نوبه خود موجب كاهش احتمال وقوع تداخل با تجهیزات رادیویی هم سرویس یا سایر سرویس های مجاز خواهد شد؛
ه) آرایش های فركانسی پیشنهاد شده در توصیه ITU-R F.1497-1؛
و) استفاده بهینه و تسهیل مدیریت بهره برداری از طیف امواج رادیویی


به منظور آگاهی از متن کامل مصوبه، به نشانی زیر مراجعه نمایید. https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=295&ItemID=1111
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=295&ItemID=1110


​​