آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن فراخوان عمومی سال 1385 "دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات" استان تهران

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كار گروه استانی ایجاد و مدیریت دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان تهران با توجه به بند 1 صورت جلسه مورخ 16/8/1385 متن فراخوان عمومی "دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات" را در سال جاری اعلام نمود.

براساس این گزارش فراخوان مذكور از تاریخ 20/8/1385 به مدت یك ماه دارای اعتبار بوده، متقاضیان می توانند پس از تكمیل مدارك درخواستی ضمن مراجعه به مناطق مركزی و دفاتر پستی در سطح استان تهران نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


به منظور آگاهی از متن کامل فراخوان به نشانی زیر مراجعه نمایید:http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=296&ItemID=1122
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=296&ItemID=1121


​​